I am Mariët de Ruiter ambassadeur iAMPro

In deze reeks willen wij het grotere assetmanagement publiek persoonlijk kennis laten maken met de iAMPro ambassadeurs.

Aan de hand van een aantal standaard vragen stellen zij zich voor.

1. Stel jezelf voor

 Mariet-de-Ruiter.png

Naam: Mariët de Ruiter
Werkzaam bij: Provincie Overijssel
Functie: Organisatieadviseur/projectmanager
Hobby’s: Racefietsen, mountainbiken, kamperen, gezellige activiteiten ondernemen met vrienden en familie.

2. Wat is de aanleiding geweest om ambassadeur voor iAMPro te worden en actief te zijn in de iAMPro community?

In mijn aanpak staan “verbinden” en “samenwerking” centraal.  Ook iAMPro verbindt door kennis te delen en om samen met anderen actief bezig te zijn met assetmanagement. Ik vind dat een aansprekende manier van werken. Met plezier werk ik hieraan mee en draag ik dit uit door ambassadeur te zijn.

3. Wat is jouw belangrijkste vraag/behoefte/wens rondom assetmanagement en iAMPro?

Ik wens …… dat AM veel meer gezien wordt als organisatieverandering. Met regelmaat wordt AM benaderd als enkel “beheer en onderhoud”. Ik vind het belangrijk dat dit anders wordt gezien en vooral ook anders naar wordt gehandeld.

4. Geef aan bij welk(e) thema’s jij betrokken bent? En geef kort aan vanuit welke rol of werkzaamheden. 

In Overijssel zit ik in het programmateam Assetmanagement. Onze kernboodschap geeft aan waarom wij AM implementeren en wat de rol is van het programmateam:

Wegen en Kanalen implementeert en ontwikkelt Assetmanagement (AM) om een toekomstvaste en professionele beheersorganisatie te worden die ons ondersteunt in het behalen van de provinciale doelstellingen op het gebied van infrastructuur. Een organisatie waarin wij gestructureerd, systematisch, planmatig en transparant werken zodat de omgeving inzicht heeft in de acties die wij ondernemen.

Het AM programma begeleidt de organisatie en de medewerkers om te groeien naar zo'n toekomstvaste organisatie. Hiervoor werken wij onze prestaties, kosten en risico’s verder uit. We brengen onze processen in beeld, leggen dit vast en doen ons werk samen vanuit eigen verantwoordelijkheid zoals we hebben vastgelegd. We geven samen invulling aan dit traject en zorgen er voor dat AM ons ondersteunt in onze dagelijkse werkzaamheden.

Als programmateam zijn we dus een team dat de implementatie en ontwikkeling van AM begeleidt. Vanuit mijn rol als organisatieadviseur/projectmanager ben ik trekker van de veranderkant en communicatie. Bij de veranderkant gaat het om houdings- en gedragsaspecten, ook wel de zachte kant genoemd. Bij communicatie vooral het laten aansluiten en laten landen van bijvoorbeeld een nieuwe werkwijze. Wat zorgt er nu voor dat we “AM daadwerkelijk doen”? “Doen” is afhankelijk van een aantal factoren. Ik neem jullie even mee in onze aanpak:

WETEN + BEGRIJPEN + KUNNEN + WILLEN = DOEN

Als je wilt dat mensen in beweging komen en dat ze gaan “doen”, moet je voldoen aan een aantal randvoorwaarden:
Weten (kennen en verkennen): medewerkers en leidinggevenden weten wat er van hen wordt verwacht. Ze weten wat Assetmanagement is, ze weten welke werkprocessen voor hen van belang zijn, ze kennen hun rol en verantwoordelijkheid en ze weten wat de teamleider van hen verwacht.
Begrijpen (inzicht en overzicht): medewerkers en leidinggevenden begrijpen waarom we Assetmanagement doen, wat de meerwaarde is, wat zij hierin kunnen bijdragen  en hoe ze de deming-circle in hun dagelijks werk kunnen toepassen.
Kunnen (kennis en competenties): medewerkers leidinggevenden zijn in staat om te “doen”. Dit betekent dat ze over de competenties beschikken, dat ze de ruimte hebben om hun werk en zichzelf te ontwikkelen. Ze krijgen voldoende handvatten (middelen, opleiding, training) aangereikt om het te doen.
Willen (houding en motivatie): medewerkers en leidinggevenden gaan “doen” als er een intrinsieke motivatie is. Er is draagvlak voor de transitie. Als de wil er is, gaan medewerkers zelf op zoek om kennis te vergaren en de kansen te benutten. Het willen kan worden versterkt door medewerkers goed te betrekken, te informeren en te laten ervaren.

Voor het daadwerkelijk doen en toepassen zetten we in Overijssel in op een duurzame implementatie en ontwikkeling. Vanuit mijn invalshoek doe ik dat op de houdings- en gedragscompenenten, denk aan echt leiderschap nemen en ontwikkelen, rol pakken, voorbeeldgedrag en eigenaarschap. Zo hebben we een groep medewerkers opgeleid tot coachen/inspelen op dit soort aspecten.
Het gaat dus nadrukkelijk naast inhoud  procesverbetering ook om de medewerkers.

5. Waar zie je momenteel een grote behoefte op het gebied van assetmanagement? En hoe zou je hier aandacht aan willen schenken?

Vooral dat Assetmanagement echt kan helpen om de organisatie doelstellingen te halen. Die manier van werken biedt kansen genoeg om anders om te gaan met de assets. Laatst zei iemand die voor het eerst kennis maakte met AM “dat is eigenlijk best een slimme manier van werken”, en ja dat is het zeker in mijn beeld.
 

6. Waarom raad je personen aan om mee te doen in de Community iAMPro? Wat kan de meerwaarde hiervan zijn?

De toegevoegde waarde zit vooral in het gebruik maken van elkaars kennis en ervaringen te delen. Hoe mooi is het als je door bijvoorbeeld kennis te delen tot snellere en betere oplossingen komt of samen ontwikkelingen doormaakt? 

8. Aan welke ambassadeur geef jij het estafettestokje door? 

Ik geef het stokje over aan Wim Koops omdat ik graag meer hoor over de opleidingen AM bij RWS.

Scroll naar boven