I am Raoul de Bliek ambassadeur iAMPro

In deze reeks willen wij het grotere assetmanagement publiek persoonlijk kennis laten maken met de iAMPro ambassadeurs.

Aan de hand van een aantal standaard vragen stellen zij zich voor.

1. Stel jezelf voor

Raoul-de-bliek.png
Naam: Raoul de Bliek
Werkzaam bij: Ingenieursbedrijf Aveco de Bondt
Functie: Sr. Adviseur Assetmanagement
Hobby’s: In mijn vrije tijd houd ik mij graag bezig met zeilen, golfen en skiën. Ook ga ik graag op vakantie naar Italië. Ik ben erg geïnteresseerd in geschiedenis. Ik vind het interessant om te zien en te analyseren welke factoren in de tijd van invloed zijn om een bepaald effect te realiseren. Dat geldt voor de geschiedenis, maar ook zeker voor de toekomst. Ik heb een grenzeloos enthousiasme voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van techniek, organisatie, duurzaamheid en het verbeteren van de wereld in het algemeen.

2. Wat is de aanleiding geweest om ambassadeur voor iAMPro te worden en actief te zijn in de iAMPro community?

Ik geloof in Asset Management. Ik word heel enthousiast van alle mogelijkheden en kansen die deze denkwijze biedt. Asset Management gaat veel verder dan beheer en onderhoud. Het is kapitaalgoederen integraal benaderen met het hoogste rendement, tegen de laagste kosten en risico’s over de gehele levensduur gemeten. Door de missie van een organisatie door te vertalen in bedrijfswaarden, kan de organisatie objectieve afwegingen maken en sturen op resultaten en effecten. Ook het meenemen van de betrokken medewerkers  en alle steakholders van de organisatie hoort erbij. Ik wil organisaties hier graag bij helpen en mijn ervaringen delen. Ik wil meerwaarde bieden aan het platform, van elkaar te leren en samen Asset Management naar een hoger plan te brengen.

3. Wat is jouw belangrijkste vraag/behoefte/wens rondom assetmanagement en iAMPro?

Ik geloof in delen. Zonder te delen, kun je niet vermenigvuldigen. Daarom wil ik graag mijn ervaring en kennis delen met de iAMPro community. Mijn toegevoegde waarde is dat ik goed kan uitleggen waar het om gaat. Ik ben sterk in het vertalen van strategische, abstracte materie in begrijpelijke taal en het meenemen van mensen op strategisch niveau.

4. Geef aan bij welk(e) thema’s jij betrokken bent? En geef kort aan vanuit welke rol of werkzaamheden. 

Ik zet mijn ambtelijke ervaring in om het proces van plannen, analyseren, aanpakken en borgen op te pakken bij andere organisaties zoals gemeenten en waterschappen. Hierbij houd ik mij bezig met:
•Kostenmanagement
•Prestatiemanagement
•Risicomanagement
•Organisatiemanagement

5. Vanuit welk domein ben jij aan zet op het gebied van assetmanagement?

• wegen, verkeer en verlichting;
• water en riool;
• groen en landschap;
• speeltoestellen.

6. Waar zie je momenteel een grote behoefte op het gebied van assetmanagement? En hoe zou je hier aandacht aan willen schenken?

Ik zie een behoefte aan goede stuurinformatie. Ik kan organisaties inzicht geven in hun areaal en de daarbij horende risico’s. Daarnaast ben ik in staat het huidige risico te reduceren en zodoende een besparing te realiseren, of mogelijkheden te creëren waardoor de opbrengsten worden vergroot. Ik kan organisaties helpen een totaal inzicht te krijgen in asset management. Zoals ik het altijd graag schets: “ik zorg dat je de totale olifant in beeld krijgt”. Zo krijgt de organisatie meer controle over het integrale beheer van kapitaalgoederen, met als resultaat waardevermeerdering voor alle stakeholders.

7. Waarom raad je personen aan om mee te doen in de Community iAMPro? Wat kan de meerwaarde hiervan zijn?

Gezamenlijk optreden en kennisdeling is heel waardevol. Samen brengen we het vak naar een hoger niveau en bereiken we meer. Ik zie hier dan ook kansen voor beheerorganisaties, om “met de goede dingen bezig te zijn en die dingen ook goed doen”. Daardoor lopen ze minder risico en zijn ze tot wel 20% effectiever.

8. Aan welke ambassadeur geef jij het estafettestokje door? 

Ik geef het stokje door aan een oud collega van mij, Simon Megens. Wij hebben bij de gemeente Rheden samen gewerkt aan de ontwikkeling van het team Ruimte Advies en Beheer en het implementeren van risico-gestuurd beheer. Daarmee creëerden we transparantie in welke risico’s beheerst worden, wat het restrisico is, en wat de te verwachten verbetering per bedrijfswaarde is (denk aan veiligheid, financieel, reputatie en kwaliteit). Simon zijn kracht is de spreekwoordelijke stip op de horizon te kunnen schetsen en ik wil hem de kans geven om dat hier ook te doen.

Scroll naar boven