I am Theo Santegoets ambassadeur iAMPro

In deze reeks willen wij het grotere assetmanagement publiek persoonlijk kennis laten maken met de iAMPro ambassadeurs.

Aan de hand van een aantal standaard vragen stellen zij zich voor.

1. Stel jezelf voor

 TheoS1.jpg

Naam: Theo Santegoets
Werkzaam bij: gemeente Dordrecht
Functie: Adviseur Strategie en Innovatie/Assetmanagement
Hobby’s: Ik speel tuba in twee harmonie orkesten (en soms meer). Daarnaast ben ik ook meer sportief bezig met (berg)wandelen, kanoën, skeeleren en schaatsen

2. Wat is de aanleiding geweest om ambassadeur voor iAMPro te worden en actief te zijn in de iAMPro community?

In Dordrecht vinden we het belangrijk om de ontwikkelingen op de voet te volgen en innovaties toe te passen. Voor ons betekent dit open staan voor nieuwe kennis en –vooral ook- kennis delen. Assetmanagement is een van de belangrijkste ontwikkelingen die nu speelt bij ons. Vandaar dat we graag participeren in het iAMPro kennisportaal.

3. Wat is jouw belangrijkste vraag/behoefte/wens rondom assetmanagement en iAMPro?

Kennis delen en ophalen. Dordrecht zit midden in een traject om assetmanagement in te voeren. We willen niet zelf het wiel uitvinden. We hebben ontdekt dat goede voorbeeld stukken op het iAMPro portaal ons erg helpen en inspiratie geven. Natuurlijk gaan we ons eigen assetmanagement systeem bouwen. We gaan niet klakkeloos stukken overnemen maar goede voorbeelden helpen ons wel op weg.
 

4. Geef aan bij welk(e) thema’s jij betrokken bent? En geef kort aan vanuit welke rol of werkzaamheden. 

Contractmanagement. In Dordrecht werken we veel met langlopende contracten. Denk aan groenonderhoud, herbestraten, asfaltherstel, toezicht, onderhoud van gemalen, verkeerslichten, verlichting, noem maar op. Samen met de contractmanager van de Drechtsteden coördineer ik dat deze contracten bewaakt worden en tijdig opnieuw aanbesteed. Ik ben zelf ook betrokken bij de aanbesteding van participatiebestekken bij het integrale wijkonderhoud.

Onderhoudsmanagement. We hebben jaren geleden besloten om assetmanagement in te voeren omdat dit een instrument is om efficienter en effectiever te sturen op onze assets. Binnen verschillende disciplines zijn/worden FMECA's gemaakt die de basis vormen van risicogestuurd onderhoud. Dit is natuurlijk een belangrijk onderdeel van assetmanagement. Een aantal disciplines bij ons werkt al met risicogestuurd onderhoud zoals gemalen, verkeerslichten, wegen, riolen, en verlichting.

Prestatiemanagement. Als onderdeel van het assetmanagement systeem gaan we met KPI's werken om onze prestaties te meten. We hebben onze prestaties altijd wel gemeten, maar we gaan het nu op een meer gestructureerde manier doen. Overigens hebben we ontdekt dat we wel diverse KPI's wel zouden willen meten, maar dat we nu nog niet over de juiste data beschikken.

Risicomanagement. Voor de fysieke buitenruimte in Dordrecht ben ik de risico coördinator. Alle clusters binnen Dordrecht hebben een risico coördinator die gezamenlijk het totale risicoprofiel van de gemeente bepalen. Omdat we nu bezig zijn met de invoer van assetmanagement en een AM systeem gaan we vanuit deze systematiek de aansluiting maken met het concern risicomanagement.

5. Vanuit welk domein ben jij aan zet op het gebied van assetmanagement?

Ik ben vanuit assetmanagement betrokken bij alle objecten in de openbare ruimte die in het fysieke domein van de gemeente vallen. Denk hierbij aan wegen, constructies, groen, water, riolering, verlichting, speeltoestellen, verkeersregelinstallaties enzovoorts. We nemen ook afvalinzameling en hergebruik mee als een onderwerp in ons assetmanagement. Hierin werk ik nauw samen met de beheerders en adviseurs van al bovengenoemde disciplines.

6. Waar zie je momenteel een grote behoefte op het gebied van assetmanagement? En hoe zou je hier aandacht aan willen schenken?

Veel gemeenten zijn bezig met de invoer van assetmanagement of overwegen dit te gaan doen. Ik denk dat er nog veel onwetendheid over nut en noodzaak van assetmanagement is. Het lijkt me ook erg lastig voor gemeenten die willen starten met assetmanagement om te bepalen waar ze moeten beginnen. Assetmanagement is tenslotte een alles omvattend concept.

7. Waarom raad je personen aan om mee te doen in de Community iAMPro? Wat kan de meerwaarde hiervan zijn?

Kennis delen en kennis ophalen. Dit portaal scheelt je een hoop zoekwerk want hier heb je alles bij elkaar. En als je het niet kunt vinden kun je gewoon vragen stellen.

8. Aan welke ambassadeur geef jij het estafettestokje door? 

Ik geef het stokje door aan Peter van der Ven, team iAMPro van CROW.

Scroll naar boven