Is er behoefte aan een Platform inspectie civiele kunstwerken?

CROW organiseert een webinar om te kijken wat de behoefte is.

Op 1 juni 2021 zal CROW tussen 9:45 en 12.00 uur ingaan op het onderwerp. Daarbij zullen ook andere partijen zoals Rijkswaterstaat, Prorail, de gemeente Den Bosch aanschuiven.

Aanleiding

In de beroepsgroep van beheerders van de fysieke leefomgeving en onder civiel technici lijkt de wens te leven om de kwaliteit en betrouwbaarheid van inspecties van civiele kunstwerken naar een hoger niveau te tillen. Met als einddoel een bijdrage te leveren aan de verwachte levensduur van civiele kunstwerken en een betere risicobeheersing.
 
Een belangrijk instrument hierbij kan zijn: het op een gestructureerde wijze met elkaar delen van kennis over de inspectie van civiele kunstwerken en de ontwikkelingen daaromheen. Mede vanwege de grote vervangingsopgave staan overheden voor grote dilemma’s, waarbij duurzame en  innovatieve oplossingen gezocht worden. Daarbij kan een gezamenlijk Platform – als actief, creatief en verbindend netwerk van professionals – zinvol zijn. De vraag is: zien professionals dat ook zo? Daartoe organiseert CROW op 1 juni een webinar waarin we de beroepsgroep (opdrachtgevers, opdrachtnemers, branche-organisaties en kennisinstellingen) vragen naar hun interesse in een dergelijk Platform.

Aanmelden kan via deze link

Scroll naar boven