Meet & Greet: Alphen aan den Rijn ontmoet Tauw

Vanuit iAMPro stellen we het delen van kennis centraal ten behoeve van toekomstbestendig beheer. Maandelijks brengen we verslag uit van een ontmoeting tussen collega's die hier aan bijdraagt. Deze maand ontmoeten Gemeente Alphen aan den Rijn en ingenieursbureau Tauw elkaar.

Frank Maurits van gemeente Alphen aan den Rijn en Mark Zandvoort van Tauw en Wageningen Universiteit spraken onder andere met elkaar over iAMPro, de stand van zaken van asset management in gemeenteland, de rol van kennisdeling en de (digitale) toekomst van asset management.
 
 
 FM.png            MZ.png
             Frank Maurits                              Mark Zandvoort

Waarom zijn we ambassadeurs geworden?

Beide werken we vanuit een passie en gedrevenheid om bij te dragen aan de kwaliteit van de leefomgeving. Frank ziet in die bijdrage sterk het belang van asset management: “sinds asset management gemeengoed is geworden bij de overheid sluit dat helemaal aan op waar ik me zelf ook voor wil in zetten”. Mark ziet in de rol van ingenieursbureaus de kracht van het bredere perspectief om aan dezelfde opgaven een bijdrage te leveren. iAMPro creëert daarbij een platform om met elkaar in contact te komen, te leren en te zoeken naar uniforme gebruiken over het hele veld heen. Frank vind het daarbij leuk om dichter bij de mensen te staan in de gemeente, die dagelijks geraakt worden door slecht onderhoud of beheer. iAMPro zorgt daarbij voor een breder perspectief door asset managers met elkaar in gesprek te brengen.


Asset management: beheer voor een levensduur en daarna

Het belang van beheer zou nadrukkelijker op de agenda mogen komen. We leggen iets aan en dan, daarna? Juist het traject na oplevering van een mooi product is voor de samenleving belangrijk. We signaleren dat de betrokkenheid van beheer juist ook in de aanleg belangrijk is zodat het ook daarna goed is, blijft en te beheren valt. De borging die asset management daarmee brengt, in de woorden van Frank: “van prilste begin tot en met vervanging van objecten in beeld brengt en wat daarvan de meerwaarde is”, is heel belangrijk.
 
Mark komt daarbij uit een heel andere hoek, vanuit de wetenschap en nu ook bij Tauw als ingenieursbureau. Vanuit een duo-positie met de universiteit Wageningen probeert hij kruisbestuiving te vinden tussen de dagelijkse praktijk van asset management gerelateerde vragen en wetenschappelijke ontwikkelingen. In het onderzoek is wel veel bekend over asset management maar is vooral het vraagstuk van vervangen van assets nog een onderbelicht vraagstuk waar hij zich op richt, of in zijn woorden: “vooral op een veel slimmere manier omgaan met onze infrastructuur en met dergelijke vervangingen”. We zien nu dat als vervangen in beeld is “het vaak op dezelfde manier weer aangelegd wordt, met een klein beetje innovatie maar dat is het. Bijvoorbeeld een straatlantaarn vervangen maar dan met ledverlichting”. Systematisch nadenken over hoe je systeemvernieuwing of zelfs transformaties kunt krijgen door en dankzij slim asset management staat nog in de kinderschoenen.


Naar de toekomst toe

Interessant voor het platform is de verbreding naar alle drie de takken betrokken bij asset management: kennis, markt en overheid (de gouden driehoek). Interessant is dat het nog een bepaalde markt is. In de toekomst zouden andere ‘asset owners’ mogelijk ook betrokken kunnen worden bij iAMPro. Immers komen veel principes van asset management uit bijvoorbeeld de industrie. Frank merkt hierbij op dat private asset managers een andere opgave en doelstelling hebben dan publieke asset managers. De kruisbestuiving en leren van elkaar zou wel nieuwe inzichten kunnen bieden.
 
We zien de beweging dat zowel asset management steeds integraler opgepakt wordt als ook dat de gouden driehoek steeds dichter in elkaar schuift en integraler gaat werken. Ook de rollen erom heen en de spelers bewegen naar elkaar toe. Frank: “daar geloof ik ook echt in. Ik heb met mijn voeten spreekwoordelijk in de klei gestaan en dat probeer ik nu op te schalen naar boven om meer vanuit een strategische invalshoek te benaderen. Waar willen we eigenlijk naartoe? Waarvoor hebben we die assets überhaupt? Wat zijn de waardes die je daarmee nastreeft?.” Bij de gemeente Alphen werken ze ook aan transities die door goed asset management gevormd kunnen worden, met name op het gebied van duurzaamheid maar ook mobiliteit en voedsel. Hier zien we duidelijk de beweging naartoe waarbij asset management meer en meer aansluit en ten dienste staat aan andere beleidsterreinen en agenda’s. In de woorden van Mark: “Dat is erg interessant: de transformatie van de buitenruimte vraagt eerst een transformatie van je denken, het gezamenlijk denken bij bijvoorbeeld jullie als gemeente”. We concluderen dat veel van de grote opgaves zich vertalen in vraagstukken in de openbare ruimte. Dat hier meer aandacht voor komt is wat ons betreft een goede zaak maar we zien wel dat die transformatie in het denken stroperig gaat.
 
We denken ook dat GIS tools meer en meer essentieel worden om meldingen te registeren, onderhoud te plannen en monitoren. De locatie is daarvoor de basis. Het creëren van een platform is daarbij essentieel om alle gegevens bij elkaar te houden. Dit creëert ook dialoog en gesprek omdat het visueel en aantrekkelijk is. De meerwaarde is dat je een antwoord hebt op de bestuurlijk vraag minder geld te investeren, vertaald in je prestaties en risico’s. We concluderen dat we ook vanuit de gemeente Alphen, bijvoorbeeld met beheerapps en visualiatietechnieken, en Tauw, met bijvoorbeeld nieuwe inspectietools en ontwikkelingen op informatiesystemen, proactief werken aan de snelle professionalisering van het gereedschap voor asset managers.

MG.jpg

Scroll naar boven