Proeftuin voor innovaties

In de proeftuin van BuildinG op de Zernike Campus komen steeds meer innovaties. Met deze klimaatadaptatie proeftuin biedt BuildinG een living lab en etaleren zij diverse innovatieve methodes en nieuwe oplossingen voor regionale klimaatvraagstukken.

Klimaatadaptatie en mitigatie vraagt alle aandacht. Als er een groot tekort aan regenwater ontstaat, zouden de tentoongestelde waterbufferende wegfunderingen een rol kunnen spelen. In andere perioden geven verzilting en vernatting problemen en vragen om een slimme aanpak. De proeftuin toont diverse productinnovaties zoals CO2-etend asfalt, lichtreflecterende bestrating en circulaire wegfunderingen met een laag eigen gewicht.
De huidige proeftuin leent zich uitstekend voor verdere opschaling.

Daarvoor hebben ze samen met de Hanzehogeschool en de partners PolyCiviel, Ohpen en Oosterhof Holman nieuw plan ontwikkeld: ‘The Story Between Dikes’. Onderwerpen als zilte teelt, circulaire bruggen, dijkbescherming, klimaatbomen, verdroging, vernatting, medicijnresten uit afvalwater en beheer en onderhoud van natuurlijke oevers kunnen getest en gemonitord worden bijvoorbeeld door middel van sensorsystemen.

BuildinG roept bedrijven, leveranciers en kennisinstellingen met een innovatief idee op om mee te doen. Een idee dat getest en verder ontwikkeld  kan worden in de proeftuin. Wel vragen zij om doorlopend (wetenschappelijk) onderzoek aan innovaties op de proeftuin. Interesse? Neem dan contact op met PolyCiviel, Ohpen Ingenieurs of met Henk D. Folkersma van BuildinG.

Veertien innovaties

De volgende innovaties zijn al toegepast in de klimaatadaptatie proeftuin:
 • Lichtreflecterend asfalt 3.0
 • Waterdoorlatend asfalt 2.0
 • Waterpasserende cementloze bestrating
 • Waterbergende fundering Aquabase – systeem
 • Waterbergende fundering Rockwool – lapinus
 • Waterbergende fundering van gerecycled kunststof (bollen)
 • CO2-etend asfalt
 • Warmtegeleidend asfalt
 • Lichtreflecterende bestrating betonsteen
 • Permeabele opsluiting van verharding, tevens waterbuffer
 • Lichte funderingconstructie met gerecycled glas
 • Energy-harvesting uit asfalt
 • Het “Ritspad” (uitneembare) betonelementen voor bijv. fietspaden
 • Waterbuffer van gerecycled kunststof damwandelementen

Scroll naar boven