Provincies leren van provincies

Een bericht van Robert van Mieghem (Provincie Drenthe).

Wat ben ik trots om voorzitter te zijn van de Club van Utrecht (CvU)! De kennisgroep binnen de provincies op het gebied van assetmanagement. Zes keer per jaar spreken we elkaar over assetmanagement (NEN-ISO 55000) en hoe we van elkaar kunnen leren. Normaal gesproken live in het provinciehuis van Utrecht, maar nu natuurlijk allemaal live via Teams.

Afgelopen woensdag 12 mei spraken we elkaar weer. Het onderwerp van de kennisbijeenkomst was het beleggen van de taken, rollen en verantwoordelijkheden rondom assetmanagement in onze organisaties. Hoe beleggen we onze taken en verantwoordelijkheden en welke rollen vervullen we allemaal in ons werk? Provincie Zuid-Holland is recent een project gestart om dit goed vorm te geven binnen de Dienst Beheer Infrastructuur. Hetti van Hamersveld (projectleider vanuit de provincie) heeft ons in haar presentatie meegenomen in de aanleiding, wat was voor hen de reden om dit project te starten? Daarna was er ruimte voor Wim Timmerman van Royal HaskoningDHV om een toelichting te geven over het product iAMProFIEL en de iAMPro Competentietool van CROW.

Er was gelukkig nog meer ruimte om van elkaar te horen wat er op het gebied van assetmanagement speelt bij de verschillende provincies. Er was net voldoende tijd om de verschillende initiatieven en ontwikkelingen met elkaar te delen! De volgende kennisbijeenkomst staat gepland op woensdag 9 juni. Wil jij weten wat de provincies op het gebied van assetmanagement ondernemen, reageer dan op dit bericht.

Scroll naar boven