Routekaart Beheersystematiek Kunstwerken nu beschikbaar

Overheden zijn vaak bezig met het ontwikkelen van methoden voor rationeel beheer.

Overheden zijn vaak bezig met het ontwikkelen van methoden voor rationeel beheer. Vanuit CROW wordt dit gefaciliteerd door ervaringen en kennis beschikbaar te stellen via het platform iAMPro voor Asset managers.
Ook ontwikkelt CROW hulpmiddelen die helpen bij het rationele beheer.
Het Fonds Collectieve Kennis – Civiele Techniek (FCK-CT) heeft hieraan bijgedragen door een overkoepelende beheersystematiek voor de openbare ruimte te laten ontwikkelen. In deze beheersystematiek is ook rekening gehouden met specifieke invulling van diverse onderwerpen.
 
Een van deze onderwerpen in de beheersystematiek, Verharding en Groen, is nu beschikbaar in de CROW kennisbank.

Routekaart

Er is echter ook behoefte aan een invulling voor het onderwerp ‘Civiele Kunstwerken’. Hiervoor is in maart dit jaar de ‘Routekaart Beheersystematiek Kunstwerken’ afgerond.
In deze beheersystematiek worden specifieke onderwerpen rondom kunstwerken behandeld. De routekaart is bedoeld als globaal ontwikkelprogramma om de beheersystematiek aan te vullen op het onderwerp Kunstwerken.
 
De kaart is tot stand gekomen met medewerking van vertegenwoordigers van overheid en bedrijfsleven, die in enkele werksessies hun ervaring en wensen hebben ingebracht.
 
De routekaart vindt u hier.
 
Om beheerders en regisseurs aan kennis te laten maken met deze nieuwe systematiek worden de kennismakingsmiddagen georganiseerd. Deze worden gehouden op 7 en 21 mei. Aanmelden voor een van deze dagen kan via deze link.

Scroll naar boven