Sociaal en fysiek zijn ondeelbaar

De omgevingsvisie ‘Staphorst, voor elkaar!’ is niet alleen richtinggevend voor het fysieke maar ook voor het economische én sociale domein. Daarmee gaat de visie verder dan de Omgevingswet vereist. Nog geen enkele gemeente gaat zo ver met de integratie van deze domeinen. Daarom is de Staphorstse omgevingsvisie opgenomen in de Tweede Tranche Pilots Omgevingsvisie, onder leiding van Ruimtevolk in samenspraak met het Ministerie van BZK.

Lees de ingekorte versie over de omgevingsvisie gemeente Staphorst van het artikel in ROm 4, april 2018 via deze link.

Scroll naar boven