Terugblik Bijeenkomst Kenniscafé iAMPro

De iAMPro processtap ‘beleid & strategie’ en het hart van de roos ‘mens en organisatie’ stonden centraal tijdens het Kenniscafé.

Op 12 September vond het eerste kenniscafé iAMPro plaats. In drie presentaties werd ervaring en kennis gedeeld over de processtap ‘beleid & strategie’ en het hart van de roos ‘mens en organisatie’. De presentaties waren een aanzet om met elkaar in discussie te gaan en met elkaar mee te denken over het verder brengen van Assetmanagement binnen de organisaties en in Nederland.
 
Barbara Hasselaar van CROW heet iedereen welkom en bedankt Hein den Hartog dat we deze middag aanwezig kunnen zijn bij de gemeente Arnhem. Hein heet iedereen welkom in Arnhem en deelt zijn enthousiasme over het met elkaar delen van kennis over assetmanagement.

Mensen en assets als succes voor assetmanagement

Piet Smid van de gemeente Súdwest-Fryslân vertelt zijn verhaal over wat volgens hem de succesfactoren zijn voor het beginnen met Assetmanagement de mensen en de assets. In 2014 is de gemeente gestart met het implementeren van Assetmanagement volgens de 5 principes van assetmanagement.

De 5 principes van assetmanagement:
  1. Balans Prestaties-Risico’s-Kosten
Per situatie afwegen welke prestatie nodig is, welk risico toelaatbaar is en tegen welke kosten
  1. Levensduurdenken
Bij keuzes rekening houden met de kosten over de gehele levensduur en met duurzaamheid
  1. Integraal denken
Plannen, activiteiten en processen afstemmen met interne en externe partijen
  1. Samenhang doelen en uitvoering
Weet bestuur wat er op straat gebeurt? Begrijpt uitvoering waar bestuur mee bezig is?
Ieder weet waar we naar toe gaan, ongeacht zijn rol (belangrijk aspect van Line of Sight)
  1. Evalueren en verbeteren
Leren van ervaringen om prestaties voortdurend te verbeteren

Hiervoor heeft de gemeente een plan van aanpak met tijdspad  opgesteld welke  stap voor stap is doorlopen (zie onderstaande afbeelding). 
kenniscaf.png
Het belangrijkste hierbij volgens Piet en de formule voor success begint bij de mensen binnen de organisatie. Het gedachtegoed van assetmanagement moet worden gedragen door de mensen binnen de organisatie. Assetmanagement is een cultuur die je met elkaar als organisatie eigen moet maken.  Het begint allemaal met het denken in waarden. Assetmanagement is geen doel maar een proces (werkwijze) om een doel te bereiken. Het doel is het realiseren van meerwaarde. Dit doe je met aandacht voor organisatieontwikkeling en cultuur en afgestemd op en met de belanghebbenden (Mensen) en functie- en waardegericht (Assets). Door binnen in de organisatie met elkaar verbinding te zoeken op verschillende niveaus kan assetmanagement worden ontwikkeld.
 
De drie belangrijkste tips van Piet:
  1. Zet je doel heel helder
  2. Pas daar je gedrag op aan
  3. Ondersteuning (praktisch)
Groeien naar een nieuwe wijze van beheren. Wie helpt?
 
Hein den Hartog gaat in op de uitdaging waar hij als beheerder voor staat en welke vragen hij hierbij heeft. Middagen als deze zijn een uitstekende kans om met elkaar ervaringen te delen en vragen die spelen te stellen. Hein deelt de uitdagingen waar hij voor staat met de groep, hij vertelt wat er goed gaat maar ook waar hij kansen voor verbetering ziet.
 
Hein ziet steeds meer ontwikkelingen in de openbare ruimte. Coalitieakkoorden volgen elkaar op, maatschappelijke ontwikkelingen gaan steeds sneller, de wijken denken en praten mee, de regio heeft invloed en daarnaast worden de budgetten vaak ook nog minder. Deze verhoogde complexiteit vraagt een andere aanpak dan alleen die vanuit een technische bril waarbij, in de woorden van Hein, een klinker scheef betekende dat hij als beheerder de klinker weer recht ging leggen.
 
Dit rechtste deel van de roos (technisch beheer) hebben Hein en zijn collega beheerders goed onder de knie. De uitdaging voor hem ligt in het monitoren, analyseren en bijsturen. Hier valt nog veel winst te behalen.
 
Maar om te kunnen evalueren en bijsturen moet eerst het beleid duidelijk zijn. Dit is vaak lastig omdat er kort achter elkaar van koers wordt veranderd en prioriteiten worden aangepast. Hiervoor is het belangrijk om met het bestuur en coalitie om tafel te zitten om de gevolgen van de voorgestelde koerswijzigingen inzichtelijk te maken. Alleen als dit duidelijk is en wordt gecommuniceerd heeft het zin om beleid te maken, uit te voeren, te analyseren en uiteindelijk bij te sturen. 

Benieuwd naar meer?
Bekijk dan vooral de presentaties van deze middag:
Presentatie Hein den Hartog
Presentatie Piet Smid
Presentatie Wim Timmerman en Patrick Gooren

Scroll naar boven