Terugblik: Dit hebben we gedaan in 2021

Het is weer december en het jaar is voorbij! Een ideaal moment om even terug en vooruit te kijken. Want afgelopen jaar hebben we niet stilgezeten. Naast verschillende bijeenkomsten over contracteren, burgerparticipatie, assetmanagement en nog veel meer, hebben we ook diverse projecten afgerond die helpen het werk van de beheerder makkelijker en beter te maken.

Hieronder vind je een terugblik over wat we dit jaar 2021 hebben gedaan. Ook kijken we natuurlijk naar de toekomst. Wil je weten wat we in 2022 gaan doen? Klik dan hier naar het vooruitblikartikel.
 

Terugblik

IMBOR
In 2021 is het Informatie Model Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) opnieuw gemodelleerd volgens LinkedData standaarden. Hierdoor is het overzichtelijker geworden en makkelijker in softwareapplicaties te implementeren. IMBOR 2022 ligt nu ter consultatie. Geïnteresseerden in het IMBOR kunnen zich aanmelden voor de cursus IMBOR die in 2021 al meermalen is gegeven. Meer info vind je hier.
 
GegevensWoordenboek Stedelijk Licht
Naar voorbeeld van het GWSW voor riolering, wordt door gemeente Roosendaal nu een eerste versie van het GegevensWoordenboek Stedelijk Licht (GWSL) ontwikkeld. Het GWSL moet zorgen dat de datauitwisseling voor openbare verlichting beter kan verlopen. Eind van dit jaar wordt het GWSL overgedragen aan CROW. De vaste verlichtingsgegevens worden onderdeel van IMBOR Verlichting. Komende jaren zullen ook de dynamische verlichtingsgegevens zoals de toestand en de onderhoudsmaatregelen in het GWSL worden gestandaardiseerd.
 
Afstemming IMBOR en NEN2767
In een gezamenlijk project zijn NEN en CROW aan het onderzoeken hoe de NEN2767 Conditiemeting en het IMBOR beter op elkaar aan kunnen sluiten. In 2021 is geïnventariseerd waar assetmanagers tegenaan lopen als zij bijvoorbeeld een kunstwerk willen inspecteren volgens de NEN2767 terwijl zij hun objectgegevens bijhouden conform IMBOR. Volgend jaar moet een besluit genomen worden over de gewenste oplossing.
 
Volwassenheidsscan
Tijdens een sessie in mei is de iAMPro Volwassenheidsscan als tool gepresenteerd. Met deze tool krijgen beheerorganisaties inzicht in de mate waarop zij bezig zijn met het toepassen van assetmanagement aan de hand van de principes van het iAMPro model. Hierdoor is een vertrekpunt te bepalen waarop de organisatie vervolgstappen kan zetten in het verder professionaliseren van het beheer van de openbare ruimte en infrastructuur.

Organisatiewaarden
Beheerorganisatie zetten zich in op maatschappelijke opgaven en doelstellingen. Om professionals hiervoor een praktische vertaling van deze organisatiewaarden te geven is een tool ontwikkeld. Hierdoor zijn voor de meest gangbare organisatiewaarden zoals duurzaamheid of veiligheid kritische prestatie indicatoren opgesteld die gebruikt kunnen worden voor een verdere vertaling.  
 
Data gedreven Assetmanagement
Via dit programma experimenteren we met nieuwe datatechnieken om het data gedreven werken binnen de openbare ruimte en infrastructuur te stimuleren. Dit jaar zijn drie experimenteren gestart in het kader van een voorspelmodel interventiemomenten wegonderhoud voor de middellange termijn, het AVG-proof inwinnen van camerabeelden binnen de openbare ruimte en weginspectie op de CROW schadeclassificatie door data-inwinning in combinatie met algoritmen. In 2022 zijn de experimenten afgerond en aan de hand van de resultaten bepalen we het vervolg.

Benchmark beheerprestaties G3eA-gemeenten
De gemeenten Amsterdam, Arnhem, Rotterdam en Utrecht, hebben samen met ANTEA Group en CROW een benchmarkrapportage opgeleverd, gebaseerd op de data van 2020. Vooral het proces om te komen van data tot een interessant en leerzaam document was heel waardevol.

Club van Utrecht
De ‘Club van Utrecht’ is het themaberaad Assetmanagement, dat de inhoudelijke voorbereiding voor projecten en daarmee de aanvraag van budgetten bij het Vakberaad Beheer en Bouw (overlegorgaan provincies) voorbereid. CROW is daarbij faciliterend. De nadruk van projecten verschuift van ontwikkelen naar vooral ook toepassing en implementatie. Het gaat uiteindelijk om de impact in de sector.
 
Meer weten?
Wil je meer weten over een van deze projecten of een van de projecten uit de vooruitblik? Mail dan naar levendestad@crow.nl.
 

Scroll naar boven