Vernieuwde gedragscode voor waterschappen

Op 1 februari is de vernieuwde gedragscode voor waterschappen in werking getreden.

Deze gedragscode is gebaseerd op de Wet Natuurbescherming en is goedgekeurd door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De code is 5 jaar geldig.

De volledige gedragscode bestaat uit twee onderdelen:

  • Voorgeschreven werkwijzen bij beheer en onderhoud
  • Ruimtelijke ingrepen

Het eerste onderdeel is goedgekeurd. De goedkeuring van het tweede deel volgt later. In de tussentijd blijft de gedragscode van 2012 voor deel 2 (Ruimtelijke ingrepen) van kracht.

Voorwaarden van de wet

De gedragscode is van toepassing op een breed scala van werkzaamheden die de waterschappen uitvoeren, zoals het maaien van oevers en het baggeren en schonen van wateren. Als volgens de regels van de gedragscode wordt gewerkt, voldoet het waterschap aan de voorwaarden van de wet, waar anders een ontheffing zou moeten worden aangevraagd. De gedragscode maakt het dus eenvoudiger om op een efficiënte en zorgvuldige manier om te gaan met de natuurbelangen.

Gedragscode onmisbaar

De gedragscode is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een voor de waterschappen onmisbaar instrument voor de uitvoering van de vele werkzaamheden die de waterschappen doen voor de waterhuishouding, met name in het landelijk gebied.

Meer informatie en de tekst van de gedragscode
Bron: UVW

Scroll naar boven