Voorspelmodel interventiemoment

Op 24 juni 2021 vond de tweede experimenteersessie plaats in het kader van het programma datagedreven beheer.

Het programma heeft twee hoofddoelstellingen:

  1. Het (door)ontwikkelen van een basisvoorspelmodel welke moet bijdragen aan het inschatten van het juiste interventie moment van assets.
  2. Het verkennen van (nieuwe) data inwintechnieken die enerzijds iets zeggen over de actuele staat van assets en anderzijds het voorspelmodel kunnen verrijken naarmate langere tijd data wordt toegevoegd.
Met betrekking tot het voorspelmodel hebben de verschillende aanwezigen hun ervaring gedeeld tot nu toe en hoe zij willen gaan bijdragen aan het voorspelmodel waarvan de basis er nu al ligt, ontwikkeld vanuit de gemeente Zoetermeer. Op de planning stond een gedetailleerde kijk onder de motorkap, waarin de deelnemers zouden zien welke factoren er nu worden meegenomen in het huidige voorspelmodel en wat de invloed van deze factoren is. Helaas was de spreker verhinderd, dus dit onderdeel schuiven we door naar de volgende sessie.
 

Inwintechnieken

Voor de nieuwe inwintechnieken presenteerden vier marktpartijen de mogelijkheden rondom data inwintechnieken. Eerder hebben de deelnemers twee type inwintechnieken geselecteerd: camera beelden in combinatie met artificial intelligence en incar data. Camenai en Assetworx hebben met name gepresenteerd over de mogelijkheden om commodity camera’s (denk aan je mobiele telefoon) in te zetten om afwijkingen in de openbare ruimte ten opzichte van de gewenste staat of norm te signaleren. Braincreators, heeft gepresenteerd vanuit de mogelijkheden die zij zien op basis van hoogfrequentie camera’s. Daarnaast benadrukte zij dat hoogfrequentiecamera’s ook “maar” een databron zijn. Wanneer deze commodity camera’s ingezet kunnen worden, is afhankelijk van het vraagstuk. RHDHV sloot de dag af met een presentatie waarin de nadruk lag op de mogelijkheden die incar data kan bieden om iets te zeggen over de actuele staat van een asset.

Al met al vier marktpartijen, waar het innovatiegehalte van afdroop. Dat belooft nog wat voor de komende vijf jaar voor de bestaande beheersystematieken! Tijdens de volgende werksessie, in september gaan wij alsnog onder de motorkap van het huidige voorspelmodel kijken en bespreken we de experimenteeromgeving om data toe te voegen om het huidige algoritme te verbeteren. Voor de experimenten rondom data inwintechnieken definiëren we twee experimenten (inclusief leverancier selectie) om de mogelijkheden en de onmogelijkheden binnen de context van verhardingen te gaan uitvinden.

Voor meer informatie, neem contact op met Glenn Polman (glenn.polman@crow.nl)
 

Scroll naar boven