Wat staat er tussen assetmanagement en de groene sector?

Veel beren op de weg naar assetmanagement, maar uiteindelijk geldt: niet al te moeilijk doen en gewoon beginnen

Mooi artikel van Vakblad Stad+Groen die in een forumdiscussie onderzocht heeft waarom op veel plekken de principes van assetmanagement breed worden ingezet, behalve in de 'groene sector'.

Het bovenstaande wil niet zeggen dat de principes van assetmanagement in de groene sector niet leven. Verre van dat. Bij een belrondje langs groene beheerders om deze uit te nodigen voor ons forum bij Alles over Groenbeheer in Assen, komen als uit één keel opmerkingen als: 'Goed initiatief', 'Zijn we mee bezig' en 'Interessant dat jullie dat doen'. Maar al die enthousiaste ambtenaren houden vervolgens zelf de boot af: 'Ik wil niet vooruit lopen op de visie van mijn wethouder' of 'Wij zijn er nu mee bezig; over een paar maanden weet ik meer'.

Er is dus wel het een en ander aan de gang als het gaat om assetmanagement en de groene sector. Voor een deel heeft dat ongetwijfeld te maken met de vaagheid die rondom het begrip hangt. Google 'assetmanagement' en uw redacteur, die toch een aantal jaren op school heeft gezeten en daar zelfs een bul aan heeft overgehouden, raakt al snel de draad kwijt. Dat gebeurt zeker als je geconfronteerd wordt met goed bedoelde prietpraat als: 'Assetmanagement is het managen van assets'. Ja, dank je de koekoek; zo ken ik er nog wel een paar.

Wat doorvragen en doorzoeken bij deskundigen levert een bruikbare definitie op: assetmanagement is een vorm van beheer waarbij de waarde van het object centraal staat. Beheren is daarbij veel meer dan het technisch in optimale staat houden van een object gedurende alleen de gebruiksfase, waar traditioneel beheer vaak op neerkomt. Assetmanagement voegt daaraan toe dat bij het beheer wordt gekeken naar de totale beheerperiode, inclusief de ontwerpfase, en bijna nog belangrijker: inclusief vervanging. Een gebouwbeheerder kijkt bijna per definitie naar beheerskosten inclusief vervanging; voor een groenbeheerder is dat bijna een uitzondering. 
Bovendien voegt assetmanagement nog iets belangrijks toe, namelijk dat er veel nadrukkelijker wordt gekeken naar het doel van de objecten. Dat maakt het mogelijk het beheer goed af te stemmen op het gewenste functioneren. Hiervoor zijn wel duidelijke uitspraken op beleidsniveau nodig.

Onbekend maakt onbemind
Een deel van de problemen rondom de acceptatie van assetmanagement heeft dus te maken met het aloude 'onbekend maakt onbemind', maar de communicatie of pr rondom assetmanagement verdient misschien ook geen schoonheidsprijs. Pieter Verloop, directeur van Denkwijzer, trapt het forum af met een plaagstootje richting ex-CROW'er Ceciel van Iperen: 'Krijg je bij die nieuwe beheersystematiek groen van het CROW een universitaire opleiding cadeau? Dat is zo hopeloos ingewikkeld opgeschreven dat je meteen het spoor bijster bent.' Van Iperen knikt en geeft Verloop deels gelijk. 'De inhoud is goed en geeft een complete beschrijving van het beheerproces volgens assetmanagement. Het is alleen wel veel, en zou makkelijker moeten.' Volgens Van Iperen is er nog veel te winnen door dit soort teksten beter toe te spitsen op de groenbeheerder. Dit zou een mooie volgende stap zijn.
Iedereen is het er trouwens over eens dat niet alleen het CROW zich hieraan schuldig maakt. Wat rondpraten in het groepje forumdeelnemers geeft het beeld dat veel meer kennisinstituten en adviesbureaus de materie zó aan de man brengen dat niemand er iets van snapt. Verloop stemt daarmee in: 'Gewoon je boerenverstand gebruiken, dat is vaak het verstandigst.'
Ook Marga Alferink van de DG Groep vindt dat het allemaal niet zo moeilijk hoeft te zijn. Alferink: 'Het gaat om drie dingen: wat heb ik, wat wil ik en hoe denk ik dat te bereiken?' 

Lees hethele artikel op Stad+Groen

Scroll naar boven