De 5 meest gestelde vragen over aanleg en onderhoud grasbestrating

Door klimaatverandering is er steeds meer vraag naar klimaatadaptieve maatregelen. Groendoorlatende bestrating is zowel een oplossing voor de afvoer van hemelwater als het verlagen van hittestress.

Er worden dan ook veel vragen gesteld over het inzaaien van gras in grasbestrating en het onderhoud ervan. De vijf meest gestelde vragen door gemeenten zijn op een rijtje gezet. 

1.    Welke ondergrond is het meest geschikt voor groendoorlatende bestrating?

‘Voor gras is een bodem met zoveel mogelijk organische stoffen en lucht erin ideaal. Helaas is de grond dan te zacht om overheen te rijden, dit is eerder akkerbouwgrond. Indien het gras moet komen in een grasbestrating voor bijvoorbeeld een parkeerplaats, dan wordt vaak een puinbed als ondergrond gebruikt. Hierop blijven de stenen goed liggen en deze bodem is stevig genoeg om auto’s en vrachtverkeer te dragen. De grond onder de grasbestrating is vaak schraler dan de grond in de stenen. De grond in de stenen moet minimaal een organisch stofgehalte (hummusgehalte) van 2 hebben, maar 4 is voor het gras nog beter. De keuze die daarin wordt gemaakt is afhankelijk van het doel van de stenen. Hoe hoger het organisch gehalte, hoe langzamer het water wordt afgegeven aan de ondergrond. Wordt de gras- of groenbestrating aangelegd om het hemelwater sneller af te voeren, dan is het beter om een organisch stofgehalte van 2 te kiezen.’ 

2.    Welke grassoorten zijn geschikt voor grasbestrating dat ook overrijdbaar moet zijn?

‘Als er op een dichte bodem wordt gewerkt, is het verstandig te kiezen voor grassoorten met sterke wortels. We adviseren dan een mengsel waarin Rietzwenk is opgenomen. Rietzwenk kenmerkt zich door sterke wortels die 60 centimeter tot een meter de grond in gaan, op zoek naar water. We werken altijd met een mengsel van twee of drie verschillende soorten graszaden. Zo kunnen we onvoorziene omstandigheden opvangen. Als de ene soort onverhoopt niet aanslaat, betekent dat niet dat al het gras verloren is. Voor het gras geldt wel: hoe intensiever het bereden wordt, hoe moeilijker het gras het heeft. Accepteer je dat op de parkeerplaatsen 80% van het gras het goed doet en er dus af en toe een plantje wegvalt, dan zie ik geen reden om het niet te doen.'  

3.    Tot hoe ver onder de rand moeten de openingen van grasbestrating worden gevuld?

'Vul de grasbestrating met grond tot 1 cm van boven. Zaai dan het graszaad erin en bedek dat met een klein laagje zand. De steen zit dan “los” vol. Na het aandrukken is de steen weer tot 1 cm van boven gevuld. Als het ontkiemde gras dan tussen een wiel en de betontegel komt, loopt het weer uit. Is de groenbestrating tot aan de rand gevuld, dan is de kans groot dat het plantje kapot wordt gereden en dood gaat. De eerste kiemen ontstaan na ongeveer twee weken, er vanuit gaande dat er voldoende licht en vocht is. Als de plantjes netjes onder de betonrand zitten, kan er na zes weken overheen worden gereden.’ 

Lees de laatste 2 vragen uit het blog van Eric Boon op Struyk Verwo Infra

Scroll naar boven