Gebruikersinformatie

Ambassadeur

Binnen de provincie Noord-Holland wordt informatie vanuit de gebruikers op een aantal verschillende manieren opgehaald. Naast een servicepunt dat 7x24 beschikbaar is wordt tevens gebruik gemaakt van resultaten uit gebruikersonderzoeken zoals bijvoorbeeld uitgevoerd door de WOW (2-jaarlijks onderzoek).

De gebruikte methode zijn echter veelal reactief of kennen een vrij lange tussenliggende periode. Om gerichter in contact te komen met de gebruikers van onze infrastructuur zijn wij op zoek naar nieuwe methodieken op dit gebied. Vraag is of er ervaringen zijn met bijvoorbeeld het toepassen van Whatsapp, Twitter etc. Of gebruik maken van bijvoorbeeld een eigen app of een toepassing binnen een app. Kortom zijn er ervaringen op dit gebied?

Reacties

Ambassadeur
Op een andere schaal dan bij een provincie, speelt deze vraag ook bij de gemeente Haarlem. Zeker omdat we als regie organisatie steeds minder in de wijken zijn. Nieuwe digitale oplossingen zullen de ogen en oren van de voormalige technisch beheerders moeten vervangen. Het domein Speelvoorzieningen leent zich ons inziens goed om hier ervaringen mee op te doen. Sinds een aantal jaar hebben we veel data over openbare speelvoorzieningen al ontsloten via het het online en externe platform www.playadvisor.co. Dit platform is geheel afgestemd op de nieuwe media technieken, zoals FB en Twitter. De traffic op op deze site en over de speellocaties vormt input voor beheer en beleid. Daarnaast zijn we voornemens om nog dit speelseizoen een prototype opstelling te plaatsen voor smart sensoring via het LoRa netwerk. Ook dit zal ons data en daarmee informatie moeten leveren voor beheer en beleid. Ook met algemene applicaties spelen we steeds meer in op delen van data. Zo hebben we al enkele jaren het open data portaal beschikbaar (http://opendata.haarlem.nl), wat een eenvoudige terugmeld functie heeft. Komend jaar zal dit verder ontwikkelen naar een Informatie en Participatie Platform. Recent hebben we hier als eerste dataset de Gebiedsprogramma's in ontsloten (www.haarlem.nl/gebiedsprogramma). De interactie mogelijkheden zullen hier komende maanden verder worden ontwikkeld. De ontwikkelingen staan nog in het begin, maar zullen snel gaan .... Ik laat je graag zien waar we in Haarlem mee bezig zijn.
Scroll naar boven