Hoe analyseert jouw gemeente meldingen openbare ruimte?

Ambassadeur

We kunnen veel leren van het juist in beeld brengen van meldingen openbare ruimte. Hoe gaat jouw gemeente hier mee om? Wordt er strategisch (pro) actief gehandeld? Zo ja, hoe?

Reacties

Ambassadeur
In Nijmegen hebben we 2 tools die ons helpen om meldingen van bedrijven en bewoners beter te stroomlijnen en daarmee beter te analyseren. De 1e tool is de Meld & Herstelapp, waarmee bewoners, bedrijven, maar ook ambtenaren meldingen over de staat van de openbare ruimte kunnen doorsturen naar de beheerder. Hieruit kunnen we ook informatie halen om de onderhoudsbehoefte voor een asset nader te prioriteren door deze als laag over de technische informatie te leggen. We hebben dit bv. voor de asset VRI's gedaan. De 2e tool is Mijnwijkplan.nl. Een platform voor en door bedrijven en bewoners, waar de gemeente een faciliterende rol heeft. Hier kunnen bedrijven en bewoners wensen opvoeren in hun wijk en draagvlak creëren. Wensen die op veel draagvlak kunnen rekenen, maken een grote kans om, gefinancieerd met wijkbudgetten, uitgevoerd te worden. Mijnwijkplan.nl is pas dit jaar gestart en is dus nog in ontwikkeling. Wij denken hiermee echter 2 goede tools te hebben om inzicht te krijgen in wat bedrijven en bewoners willen en bezighoudt.
Ik hoor veel gemeentes met apps als verbeterdebuurt.nl etc werken. Dit soort systemen kunnen ideaal gekoppeld worden aan de online, opensource beheersystemen gekoppeld worden. Hiermee kunnen de burgers, maar ook de schouwende medewerkers van de beheerder direct meldingen plaatsen, welke terugkomen in je beheersysteem. Inclusief locatie, foto'tje en eventuele aanvullende tekst. Deze meldingen kunnen ook op dezelfde manier afgemeld worden. Dit kan een scheve lantaarnpaal of losse stoeptegel zijn tot een aangereden vogel. Aan de hand van dit soort meldingen, gekoppeld aan andere interessante gegevens (big data), kun je analyses (door het systeem laten) maken en hiermee voorspellingen maken wat er in de toekomst gebeurt. Voor meer informatie, kun je altijd even contact met me opnemen via 06-41725029 of via e.hoogterp@westenberg.net
Ambassadeur
Wij analyseren meldingen op een vrij "basic" wijze. Per gebied (Arnhem in 8 delen) wordt bekeken welke onderwerpen spelen, en per onderwerp wordt bezien of daar een rode draad uit te halen valt. Over het algemeen levert dit maar een geringe hoeveelheid echt bruikbare info op, waaronder wel een aantal zaken op verkeerskundig functioneren van wijken, bijv snelheid of parkeren.
Geachte heer Maurits, Interessante vraag, maar ik denk hiervoor een oplossing te hebben. Alles over Groenheer heeft voor verschillende gemeenten beheerplannen in web omgeving gemaakt. Bewoners van de gemeente en andere kunnen deze web omgeving benaderen en hebben direct inzicht in de plannen van de gemeente. Een onderdeel van deze web omgeving kan interessant zijn voor uw vraag. Er wordt een kaart gepresenteerd waar de projecten van de gemeente op worden weergeven. De bezoeker van de web omgeving kan inzoomen tot zijn of haar straat en op het icoontje klikken. Na het klikken komt er nadere informatie van het gebied/project te voorschijn, waar men dan op kan reageren die daarna digitaal geanalyseerd kunnen worden. Wij hebben nog geen klip en klare oplossing, maar met wat kleine ontwikkelingen komen wij dicht in de buurt. ik kom graag eens in gesprek met u om uw vraag helder te krijgen zodat wij kunnen meedenken. Mocht u meer informatie willen? neem dan gerust even contact op met mij 06-12580770 Met vriendelijke groet, Stefan Aarts
Goeie vraag, Frank. Door een goeie analyse van de meldingen is het mogelijk om strategisch en proactief te handelen en daarmee nieuwe meldingen te voorkomen. In veel gemeenten wordt dit nog te weinig gedaan omdat de eerste aandacht uitgaat naar het afhandelen van de meldingen. Daarnaast is in veel gemeenten de administratie van de meldingen niet geschikt moet goede analyses te doen. Daarom is er sinds kort een CROW-werkgroep bezig om te beschrijven welke informatie van een melding vastgelegd zou moeten worden om goede meldingenanalyses te kunnen doen. Eind dit jaar hebben we daarvoor een conceptversie waarmee een aantal gemeenten gaan proefdraaien.
Scroll naar boven