Hoe monitoren we slim de prestaties op de kernwaarden?

Ambassadeur

De kernwaarden ‘Beschikbaarheid, Veiligheid, Wet- en regelgeving, Milieu en gezondheid, Kwaliteit leefomgeving, Economie en Imago’ worden bij veel gemeenten gehanteerd. T.a.v. deze kernwaarden worden door het bestuur eisen gesteld, maar hoe monitor je op efficiënte wijze de prestaties, en welke kpi’s zijn hiervoor het best toepasbaar? 

Reacties

Ambassadeur
Hierbij speelt de organisatiewaardenmatrix een belangrijke rol. Hoe beter de kernwaarden zijn vertaald in meetlatten, des te eenvoudiger is het monitoren van de ontwikkeling van de kwaliteit. Door specifieke en meetbare normen te beschrijven kunnen de prestaties worden gescoord. Deze fysieke en sociale aspecten zijn door metingen, meldingen en meningen te kwantificeren en kwalificeren. Door gebruik te maken van instrumenten zoals de CROW beeldsystematiek, NEN 2767, burgerpeiling geeft het monitoren een beeld van de ontwikkeling van inrichting, gebruik en onderhoud van onze assets. De uitdaging is volgens mij om deze waarden en normen voor alle beheerorganisatie consequent te hanteren, ik pleit voor een basis organisatiewaardenmatrix voor gemeenten.
Scroll naar boven