Hoe maken we de prestaties van projecten meetbaar voor de hoger liggende beleidsdoelen?

Ambassadeur

Haarlem maakt een aantal ontwikkelingen door die aan assetmanagement raken. Een daarvan is de ontwikkeling van de Gebiedsbegroting; een wens van de wethouder om alle inzet (prestaties en de daarmee gemoeide €’s) tot op straatniveau inzichtelijk te maken. Het is natuurlijk heel makkelijk om projectinformatie geografisch te ontsluiten. Echter, afgezien dat dit vaak financieel vertrouwelijke informatie is, biedt dit de inwoners en het bestuur niet de informatie waar zij behoefte aan hebben. Zij willen weten aan welke doelen of opgaven wordt bijgedragen, in welke mate en wat dat heeft gekost.

Vraag: Hoe maken we de prestaties van projecten (vaak klassiek gemeten in oppervlakte, stuks of op beeld) meetbaar voor de hoger liggende beleidsdoelen (een hele, schone, veilige, bereikbare, leefbare, toekomstbestendige en betaalbare stad)?

Reacties

Ambassadeur
Eddy, wordt dit voor alle assets ontwikkeld? Of alleen voor verhardingen en vervoersbewegingen?
Ambassadeur
Interessant, wil ik zeker aan bijdragen
Ambassadeur
Dit is inderdaad een zeer boeiend onderwerp, dat programmasturing beter mogelijk zal maken.(beter, meer etc zijn vaak de doelen uit programma's)
Binnen de bij CROW in ontwikkeling zijnde assetbeheersystematiek wordt hier nadrukkelijk naar gekeken. Een kant en klare oplossing heb ik nog niet op dit moment, maar wellicht over enkele maanden wel! Dan zullen we dit hebben ingebed in de risicohouding van de organisatie en binnen monitoring en analyse een plaats hebben gegeven.
Ambassadeur
Kan je ons daarvan op de hoogte houden Eddy? Is er misschien een deadline?
Ambassadeur
Daar is intussen wel een instrument voor in ontwikkeling, de zogenoemde Bestuurlijke Kwaliteitsindex. Deze is al ontwikkeld voor de provinciale infrastructuur. Nu draait bij CROW een project om met dezelfde methodiek een Index te maken voor de gemeentelijke omgeving. Je kunt daarin in meedraaien.
De planning is dat we eind dit jaar de nieuwe systematiek grotendeels gereed hebben! Zie ook https://www.crow.nl/over-crow/nieuws/nieuwe-assetbeheersystematiek-voor-verhardingen
Ambassadeur
Dit instrument wordt ook meegenomen in de eerder genoemde assetbeheersystematiek
Djorn, we ontwikkelen een generieke assetbeheersystematiek die bruikbaar moet zijn voor alle assets, en tegelijkertijd werken we de systematiek verder uit voor verhardingen. Meer informatie daarover is bij mij te krijgen: eddy.westdijk@crow.nl. Overigens werken we ook aan de assetbeheersystematiek voor groen en bomen, meer informatie bij ceciel.vaniperen@crow.nl.
Ambassadeur
Kun je de afkortingen die je gebruikt uitleggen?
Scroll naar boven