Prestaties van assets

Ambassadeur

De laatste jaren zie je steeds vaker dat prestatie-eis ten aanzien van bijvoorbeeld beschikbaarheid worden gesteld in o.a. vraagspecificiaties en servicecontracten van diverse assets (denk bijv. aan beweegbare bruggen). Ik ben erg benieuwd in hoeverre beheeders de daadwerkelijke prestaties van hun assets weten/monitoren i.r.t. de gestelde eisen en op welke wijze deze dan worden bepaald. Zelf zie ik genoeg kansen om dergelijke prestaties (realtime) te meten en vertalen naar prestatie-eisen uit bijv. PLC-data. Maar in hoeverre is hier behoefte aan of zijn beheerders hiermee al bezig?

Reacties

Ambassadeur
Kortgeleden hebben we hier zelf als organisatie ook mee te maken gehad. Op basis van een FMECA en aansluitend een RAMS-analyse zijn de eisen gesteld. Deze zijn mee gegaan in de aanbesteding. De monitoring zal plaats gaan vinden op basis van de gegevens vanuit de procesautomatisering (die hiervoor reeds geschikt is).
Ambassadeur
Je raakt hier wat mij betreft een redelijk structureel probleem, nl het feit dat we eerst opschrijven wat we eventueel wel zouden willen, zonder echt goed na te denken of we die info of prestatie nodig hebben of gaan gebruiken, en als we die nodig hebben daar geen invulling aan geven. Vervolgens ondernemen we daarna nauwelijks actie, omdat degeen die de vraagspecificatie schrijft vooral denkt in (toekomstige) mogelijkheden, en de beheerder die er daarna mee verder moet geconfronteerd wordt met "weer iets nieuws". Ik pleit met vuur voor follow up al in het contract bij dit soort eisen, inclusief de benodigde meet- en monitoringsystemen, het managen van verwachtingen en instructie van de betrokkenen. .
Scroll naar boven