Assetmanagementplannen per vakdiscipline

De Provincie Gelderland heeft per vakdiscipline Openbare Ruimte assetmanagementplannen opgesteld.

Voorliggende Assetmanagementplannen maken inzichtelijk hoe de provincie Gelderland het beheer van haar objecten vorm geeft. De plannen beschrijft de kaders en doelen van de provincie. Het geeft inzicht in het areaal en de kwaliteit. Verder komen de werkwijze en de organisatie van het beheer aan bod. Als laatste benoemt het plan hoe de asset aan de doelen bijdraagt en het geeft een doorkijk voor de komende vijf jaar.

Documenten

- Assetmanagementplan Wegelementen
- Assetmanagementplan Verhardingen
- Assetmanagementplan Groen
- Assetmanagementplan Elektronische installaties
- Assetmanagementplan Kunstwerken

Terug naar 'Praktijk'
Submenu openen

Assetmanagementplannen per vakdiscipline

No data found
Scroll naar boven