Bedrijfswaarden

Ambassadeur

Het lijkt erop dat we het bestuur en management van Arnhem zover hebben dat men zich aan beheeruitgangspunten wil gaan conformeren. Aan ons nu de taak om een zodanige set van bedrijfswaarden op te stellen dat deze acceptabel en werkbaar is. We hebben daar uiteraard ideeen over, we denken aan een beperkte hoeveelheid thema's die we richtinggevend willen beschrijven, met een vrij harde ondergrens en een beschreven ambitie. Wie kent/heeft een goed voorbeeld dat als referentie kan dienen voor een stad met een gevarieerd wegennet, een gemiddelde problematiek, een matige staat van onderhoud en een hoge ambitie op imago, milieu en groen, en wat zijn valkuilen?

Reacties

hallo Hein,

We hebben soortgelijke vragen omhanden gehad bij o.a. de gemeenten Rotterdam, Súdwest-Fryslân en Rheden.
Een bedrijfswaardenmodel kan concreet gemaakt worden met een risicomatrix voor toepassing op tactisch niveau.
Voor operationeel niveau worden daar dan controlelijsten ("checklists" in goed Nederlands :-) ) uit afgeleid.
Een uitdaging is vooral om het simpel te houden.
Ik wil het met alle plezier een keer komen toelichten.

Een aantal valkuilen hebben we hier beschreven:
http://www.assetresolutions.nl/userfiles/paginas/Columns/Valkuilen_in_de_risicomatrix.pdf

Groet,
John de Croon
No data found
Scroll naar boven