Risicomatrix - waarde van effecten op imago en milieu

Ambassadeur

In het werken met onze risicomatrix merken we dat de waarde van effecten op imago en milieu nog een punt van discussie is. We merken dat het lastig is hier een goede waarde aan toe te kennen. Ik ben benieuwd naar hoe andere waterschappen hiermee om gegaan zijn. Dus, op welke wijze is er per effect op imago en mileu een waarde toegekend aan dit effect?

Reacties

Ambassadeur
Hoi Toine,

Neem contact op met Jeel Agema van Wetterskip Fryslân.

Iddo Keuning
Interessant Toine, Ik zie imago altijd als categorie om echt het gesprek met Assetowner en bestuur te kunnen voeren over de risico's, omdat het daarmee tastbaar wordt wat de effecten zijn. Ik twijfel dus of je het kunt weglaten, maar misschien heb je wel een goed punt. Een bestuurder kan soms moeilijk beslissen over de techniek, maar heeft wel 'beleving' bij de impact van een gebeurtenis op het gebied van imago. Het raakt daarmee goede de bestuurlijke belevingswereld, maar de vertaling is inderdaad een lastige. Ik heb het antwoord helaas niet, wij worstelen hier ook nog mee :). Even sparren is altijd mogelijk.
Ambassadeur
Wij hebben de milieuwaarden onderverdeeld in emissie naar bodem, lucht en water. Voor milieu en lucht gebeurt de waardering op basis van de locatie waar de emissie plaatsvindt. De effectklasse is dan weer onderverdeeld in emissie in een gebouw, op eigen terrein en buiten het terrein. Daarnaast leidt een emissie met meldingsplicht automatisch tot de zwaarste klasse. Voor water kijken we naar de milieueffecten. Deze laatste wordt nog vaak subjectief opgepakt. Imago is een waarde waar wij ook mee stoeien. Mijn mening is dat imago wordt ondervangen in de andere bedrijfswaarden. Deze zijn immers bepaald op basis van de verwachtingen van de stakeholder. Als imago een issue wordt, moet een andere bedrijfswaarde al “aangesproken” zijn. Is dat niet het geval, dan mogen de bedrijfswaarden opnieuw tegen het licht worden gehouden. In de praktijk gelden soms andere krachten. Het is dan ook niet goed om de bedrijfswaardematrix als rekenkundige waarheid te beschouwen. Vooralsnog wordt imago meegenomen op basis van het aantal klachten en de omvang van de publicaties (lokaal, regionaal, landelijk).
Terug naar 'Bedrijfswaardenmatrix'
Submenu openen

Risicomatrix - waarde van effecten op imago en milieu

No data found
Scroll naar boven