CROW ProContract

CROW ProContract is een online platform dat gericht is op het ondersteunen van aanbestedings- en contracteringsprocessen in de infrastructuur. Het Provinciaal Contractenbuffet heeft als start gediend van CROW ProContract.

CROW ProContract ondersteunt gebruikers door in de verschillende stappen van het aanbestedings- en contracteringsproces kennis en instrumenten aan te bieden die op dat moment en in die situatie toegevoegde waarde bieden. CROW ProContract voert die ‘voorselectie’ uit aan de hand van enkele factoren:

  • In welke stap van het proces is de gebruiker actief? Bij het aanbesteden van een project is er bijvoorbeeld geen behoefte aan informatie over de RAW-systematiek, maar wel over (Europese) aanbestedingsregelgeving, de Aanbestedingswet en dergelijke.
  • Wat is de scope van het project? Als de scope van het project de aanleg van een asfaltweg betreft, kunnen aanbevelingen of richtlijnen voor bijvoorbeeld ontwerp van tunnels of betonwegen achterwege blijven.
  • Welke keuzes zijn er gemaakt? Bij de keuze voor een geïntegreerd contract heeft de gebruiker geen behoefte aan instrumentarium voor het schrijven van een RAW-bestek; wel aan tools voor het schrijven van een basisovereenkomst of een functionele vraagspecificatie, al dan niet gebaseerd op Systems Engineering.

CROW ProContract is een platform en bevat kennis en tools van zowel CROW als andere partijen. 
 

Hiërarchie

ProContract is toepasbaar op aanbestedings- en contracteringsprocessen in de infrastructuur.

No data found
Scroll naar boven