Digitaal schouwen met GPS en iPad

Waarom: Er gaat veel tijd verloren met het schouwen met pen en papier.

Schouwen gebeurt nog steeds met pen en papier. Iedereen beschrijft en schetst situaties op eigen wijze. Soms worden foto’s gemaakt met telefoon of camera. Eenmaal terug op kantoor worden alle aantekeningen en foto’s verwerkt. 

Met de inzet van een tablet wordt het proces slimmer gemaakt. We gaan datagedreven werken; we winnen geen teksten, schetsen en losse foto’s in, maar gestandaardiseerde locatie gebonden data. Deze data zijn direct in te lezen en te presenteren in de ontwerpsoftware. 

 

Hoe: Hoe kan BIM helpen bij minder tijd- en dataverlies bij het schouwen? 

In het kader van laagdrempeligheid in gebruik is gekozen voor een oplossing, waarbij de tekening zonder conversie en dataverlies te laden is in de tablet en het schouwformulier eenvoudig te wijzigen is.  

MapGage biedt deze functionaliteit in een online webbased platform. De mogelijkheden tot schetsen en downloaden waren beperkt, maar worden momenteel uitgebreid. 
 

Wat: Van schouwen met papier naar digitaal schouwen  

Gemeente Rotterdam maakte de overstap van schouwen met papier naar digitaal schouwen. Voor deze verandering zijn de volgende programma’s gebruikt: 

  • Schouwformulieren publiceren met MapGage en bijbehorende app op tablet/smartphone. 

  • Verwerking van de gegevens in GIS-applicatie (ArcGIS, QGIS, Autocad) 
     

Resultaat:  

Op de eerste plaats levert het digitaal schouwen tijdwinst op. Met name bij de verwerking van de resultaten. Bovendien zijn de gegevens nu uitwisselbaar en raadpleegbaar. Wel moet men nog even wennen aan de bediening van de tablet. 
 

Meer informatie    

Wil je meer weten over deze specifieke BIM-bite? Neem dan contact op met Rolf Jonker, Projectleider Digitaal beheren en bouwen bij gemeente Rotterdam, r.jonker@rotterdam.nl 
   

Over BIM Gemeenten en BIM-bites     

Het doel van het programma BIM Gemeenten is BIM-ontwikkelingen aan te laten sluiten bij de behoefte van gemeenten en marktpartijen. Zo moet informatie over objecten en areaal actueel, betrouwbaar en compleet (ABC) zijn. Door samen te werken moeten nieuwe werkwijzen en tools ontstaan en in gebruik genomen worden.   
 
Het doel van de BIM-bites is het inzichtelijk maken van gedane praktijktoepassingen van BIM.

Meer weten?  

Bekijk hier meer BIM-bites 
  
© BIM-bites zijn een co-creatie en initiatief van: 

 

Terug naar 'Praktijk'
Submenu openen

Digitaal schouwen met GPS en iPad

No data found
Scroll naar boven