Een verbeterde informatieoverdracht door open standaarden GWSW en IMBOR

Waarom: Beter gebruik maken van beschikbare data en bevordering overdracht van informatie.

Om beschikbare data van de beheerorganisatie zo goed mogelijk te gebruiken in een project en de data ná een project zo goed mogelijk over te dragen naar de beheerorganisatie is de informatie uitvraag gebaseerd op standaarden Gegevenswoordenboek stedelijk water (GWSW) en Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR). Het doorgeven van dezelfde informatie in de hele keten zorgt dat je meer kan met geld, materiaal en tijd. Bovendien kan het bijdragen aan het imago van de organisatie. 
 

Hoe: Hoe kan BIM helpen bij het verbeteren van informatieoverdracht in de keten? 

De aanzet om het project op deze manier uit te voeren komt door een aantal enthousiaste personen die geloofden dat informatieoverdracht tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en beheerorganisatie verbeterd kon worden. Er is in de voorbereiding van het project een BIM-model ontworpen en samen met de assetmanagers bepaald welke data er moet worden uitgevraagd. Vervolgens is er een uitvraag richting de aannemer gegaan. Tijdens uitvoering zijn er mensen van de opdrachtnemer en van stadsbeheer in een datawerkgroep toegevoegd aan het project.  
 

Wat: Van enthousiaste mensen in de hele keten tot een succesvolle implementatie van GWSW en IMBOR…  

Er is een BIM-model ontwikkeld wat de aannemer kan gebruiken en doorgeven aan de beheerder. De beheerder kan het BIM-model inlezen en de gegevens  importeren in zijn beheerssysteem. Er is veel tijd besteed om objecten en attributen te benoemen volgens IMBOR en GWSW en te creëren in het model. Om draagvlak te bevorderen zijn  bij de aanbesteding twee soorten uitvragen gedaan voor oplevering van informatie: Een traditionele revisie en het BIM-model. Er zijn geen eisen voorgeschreven voor gebruik van specifieke software. In plaats daarvan zijn eisen gesteld over de objecten en deze eisen hangen er als attributen aan, op basis van IMBOR en GWSW. Het is belangrijk dat de gemeente over is gegaan op een nieuw beheersysteem OBSURV. De data die hierin wordt opgeslagen is/wordt conform IMBOR. Zo weten ketenpartners wat ze krijgen bij levering en wat er teruggeleverd moet worden. 
  
Daarnaast zijn volgende elementen van belang geweest bij het succesvol doorlopen van de implementatie:  

  • Enthousiaste mensen in de hele keten (initiatie-ontwerp-voorbereiding-opdrachtnemer-beheer) 
  • Vroegtijdig betrekken van betrokkenen in gehele keten 
  • Respect voor elkaars werkwijze en ook durven om werkwijze aan te passen om aan te sluiten op elkaar 
  • Twee soorten uitvragen voor oplevering van informatie: Traditionele revisie en het BIM-model 
  • Software in de keten welke op elkaar aansluit en dezelfde soort data kan gebruiken 
  • Personen die kennis en kunde hebben van dergelijke software 
  • Mogelijkheden zoeken in open standaarden 

Resultaat: Een verbeterde informatieoverdracht door standaarden GWSW en IMBOR 

Er is een BIM-model ontwikkeld wat de aannemer kan gebruiken en doorgeven aan de beheerder. Het ontwikkelde BIM-model en het nieuwe beheersysteem OBSURV resulteerden in een makkelijkere en snellere data uitwisseling tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en beheerorganisatie. 
 

Meer informatie? 

Wil je meer weten over deze specifieke BIM-bite? Neem dan contact op met Rolf Jonker Projectleider Digitaal beheren en bouwen gemeente Rotterdam, r.jonker@rotterdam.nl 

 

Over BIM Gemeenten en BIM-bites    

Het doel van het CROW-project BIM Gemeenten is BIM-ontwikkelingen aan te laten sluiten bij de behoefte van gemeenten en marktpartijen. Zo moet informatie over objecten en areaal actueel, betrouwbaar en compleet (ABC) zijn. Door samen te werken moeten nieuwe werkwijzen en tools ontstaan en in gebruik genomen worden.    

Het doel van de BIM-bites is het inzichtelijk maken van gedane praktijktoepassingen van BIM.
 

Meer weten?  

Bekijk hier meer BIM-bites 
  
© BIM-bites zijn een co-creatie en initiatief van: 

 

Terug naar 'Praktijk'
Submenu openen

Een verbeterde informatieoverdracht door open standaarden GWSW en IMBOR

No data found
Scroll naar boven