Eindrapport OTL- Beheer Openbare Ruimte - Provincie Gelderland

Het praktijkvoorbeeld bevat een verslag en infographic van het project ‘OTL-BOR’ dat de Provincies Gelderland en Noord-Holland samen met Amsterdam, Rotterdam, Geonovum en CROW heeft gedaan in de periode 2017-2018.

Publiek opdrachtgeverschap in het ruimtelijk domein betekent steeds vaker regisseur zijn op de life cycle van de fysieke assets en openbare ruimte. In deze life cycle zijn talloze partijen (publiek en privaat) actief, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling en het beheer van de openbare ruimte. Onderhoud wordt steeds vaker uitbesteed aan aannemers. Gebiedsontwikkeling en groot onderhoud wordt steeds vaker aanbesteed als geïntegreerd contract.

De opdrachtnemende partijen zijn in een positie om ‘uit eerste hand’ informatie over de toestand wijzigingen van de assets te registreren en te delen. Tegelijkertijd hebben opdrachtgevers de verantwoordelijkheid om deze partijen te voorzien van de informatie die nodig is om het gevraagde werk uit te voeren. Actuele en betrouwbare Informatie over de assets (en de staat daarvan) in de openbare ruimte was altijd al belangrijk en wordt hierdoor dus alleen maar belangrijker. Een belangrijk onderdeel van deze informatie is beschreven in het Informatie model IMBOR (Beheer Openbare Ruimte).

Document

Eindrapport OTL - Beheer Openbare Ruimte; mei 2018
- Infographic OTL - Beheer Openbare Ruimte

Terug naar 'Praktijk'
Submenu openen

Eindrapport OTL- Beheer Openbare Ruimte - Provincie Gelderland

No data found
Scroll naar boven