Handreiking Prestatiegestuurde Risicoanalyses

Rijkswaterstaat geeft invulling aan beleidsdoelen, wet- en regelgeving en bestuursafspraken door de afgesproken prestaties van de hoofdnetwerken te leveren. Rijkswaterstaat stuurt daarom op de prestaties van de netwerken. Prestatiegestuurde risicoanalyses zijn daarbij een belangrijk instrument. Het Bestuur van Rijkswaterstaat heeft in 2013 besloten dat prestatiesturing de basis wordt voor aanleg en onderhoud. Prestatiegestuurde risicoanalyses moeten worden toegepast bij de aanleg en/of het onderhoud van viaducten, bruggen, vaarwegen, wegen, dijken, dammen en duinen. De handreiking prestatiegestuurde risicoanalyses (PRA) legt de werking van de ‘prestatiegestuurde risicoanalyse’ uit en maakt het instrument praktisch toepasbaar. De handreiking PRA beschrijft hoe een reeks criteria, bekend onder de term RAMSSHE€P-aspecten, de prestaties van de systemen bepaalt. Aan elk van deze aspecten (reliability, availability, maintainability, safety, security, health, environment, economics en politics) kunnen ‘aspecteisen’ worden gesteld. De handreiking gaat in op het begrip aspecteis en op de manier waarop bepaalde aspecten, zoals beschikbaarheid en betrouwbaarheid, de prestaties van de hoofdnetwerken bepalen. Deze handreiking vervangt de eerdere leidraden "Risicogestuurd beheer en onderhoud" en "RAMS".

LeidraadPRA_20180308_NL_def.pdf
Terug naar 'Praktijk'
Submenu openen

Handreiking Prestatiegestuurde Risicoanalyses

No data found
Scroll naar boven