Hoe verminder je informatieverlies in de keten door slim gebruik te maken van informatie?

Waarom: De asset-data is niet actueel, betrouwbaar en compleet.

Bij de gemeente Amsterdam hebben ze nog geen duidelijke spelregels voor hoe ze de data over de assets actualiseren. Hierdoor is de beschikbare informatie per asset heel verschillend of zelfs ontbrekend. Dit leidt tot kwaliteitsverlies én onnodige kosten in de processen waarin ze deze data gebruiken. Zoals bijvoorbeeld de programmering en de voorbereiding en uitvoering van de projecten.  


Hoe: Hoe kan BIM helpen bij het actueel, betrouwbaar en compleet maken van data? 

BIM helpt gemeente Amsterdam bij het verbeteren van de kwaliteit en actualiteit van haar asset-data. De toepassing van een Informatie Leveringsspecificatie (ILS) en Object Type Library (OTL) in een goed ingeregeld informatie-leverings-proces leidt ertoe dat de informatie-uitvraag voor iedereen duidelijk en uniform is. Deze instrumenten dragen dus bij aan het effectief uitwisselen van data en gegevens over de verschillende assets in de keten. Op deze manier heb je een beschikbare en betrouwbare verzameling van informatie en kun je op basis van de correcte en actuele data de juiste keuzes maken voor je areaal en assets.  
  

Wat: Van organisatie specifiek maken van de Generieke ILS tot extra budget beschikbaar stellen voor informatieleveringen

Vanuit het BIM-Programma van de gemeente is gekozen om samen te werken met het BIM-Programma van de provincies (BIM Pro). In dit programma werken Provincies en een aantal grote gemeenten samen aan de ontwikkeling van een generieke Objecttype Bibliotheek IMBOR (OTL BOR) en een generieke Informatieleveringsspecificatie (ILS).   


De volgende stappen zijn gezet:  

  1. Begrip bij management en directie bij het oplossen van een gedeeld ‘probleem’ in dit geval: informatieverlies in de keten.  
  2. Opstellen van een Plan van aanpak, businesscase en visie om het ‘probleem’ op te lossen. 
  3. Laat zien door middel van een opbrengsten/kosten berekening dat de investering in vijf jaar tijd wordt terugverdiend, gebaseerd op een voorkoming van dubbele inmeetkosten en reductie van inspanning bij voorbereiding en oplevering van projecten.  
  4. Focus op de ‘business vraag’ en pas daarna op de BIM-instrumenten: Denk van tevoren na over doelen en pas de instrumenten hierop aan, niet andersom. 
  5. Vul de Generieke ILS van BIM Pro aan met eigen organisatie specifieke eisen, zo zorgt de gemeente dat ze als publieke opdrachtgever de markt op uniforme wijze benaderen. 
  6. Pas IMBOR toe om je data over de openbare ruimte te standaardiseren. 
  7. Ga stapsgewijs te werk: Zoek naar geschikte projecten (assets) om de ILS en OTL direct te kunnen toepassen waarbij zowel projectorganisatie, beheerorganisatie als aannemers open staan voor deze toepassing.  
  8. Maak extra financiering beschikbaar in het project voor de informatielevering. De assetmanagement organisatie heeft hier budget voor vrijgemaakt. 
  9. Houd de toepassing van ILS en OTL zo simpel mogelijk: Bijvoorbeeld door de OTL (ook) beschikbaar te stellen in GIS-vorm en niet als Linked Data model. Dat vergemakkelijkt de toepassing in de keten enorm.  

Resultaat: Hoe verminderen de toepassing van een ILS en OTL informatieverlies in de keten? 

De toepassing van ILS en OTL zorgen ervoor dat vanuit de projecten niet alleen maar fysieke assets worden opgeleverd, maar ook de beschrijvende data. En wel zodanig dat deze data direct te gebruiken valt in de interne systemen. Daardoor beschikt gemeente Amsterdam straks bij iedere mutatie van een asset in de projecten meteen over de actuele data. Ze hergebruiken dus de data van de aannemer, in plaats van dat ze zelf na oplevering weer een inmeting moeten laten doen.  
 

Meer informatie  

Wil je meer weten over deze specifieke BIM-bite? Neem dan contact op met Joseph Steenbergen, Programmamanager BIM Gemeente Amsterdam, joseph.steenbergen@amsterdam.nl  
 

Over BIM Gemeenten en BIM-bites  

Het doel van het CROW-project BIM Gemeenten is BIM-ontwikkelingen aan te laten sluiten bij de behoefte van gemeenten en marktpartijen. Zo moet informatie over objecten en areaal actueel, betrouwbaar en compleet (ABC) zijn. Door samen te werken moeten nieuwe werkwijzen en tools ontstaan en in gebruik genomen worden.  

Het doel van de BIM-bites is het inzichtelijk maken van gedane praktijktoepassingen van BIM.   
 

Meer weten?  

Bekijk hier meer BIM-bites 
  
© BIM-bites zijn een co-creatie en initiatief van: 

 

 

Terug naar 'Praktijk'
Submenu openen

Hoe verminder je informatieverlies in de keten door slim gebruik te maken van informatie?

No data found
Scroll naar boven