Integraal Kwaliteitsplan Openbare Ruimte gemeente Overbetuwe

De gemeente heeft het afgelopen jaar het Integraal Kwaliteits Plan Openbare Ruimte (IKP OR) opgesteld. Het plan is nu afgerond.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het op 1 december behandeld. Het college heeft de voorkeur uitgesproken voor het onderhoudsscenario ‘basis op orde’ en te starten met de realisatie van de ambities (tempo 1 laag). Voor vervangingen wil het college een meerjarenplan op laten stellen.


Voor het opstellen van het beheersplan is dan ook gesproken met ondernemers en leden van dorpsraden. Ruim 550 inwoners deden mee aan een enquête. Daaruit blijkt dat inwoners tevreden zijn met de huidige staat van de openbare ruimte, al zijn er ook wensen.

Terug naar 'Praktijk'
Submenu openen

Integraal Kwaliteitsplan Openbare Ruimte gemeente Overbetuwe

No data found
Scroll naar boven