Nauwkeurig uitvoeren grondwerkzaamheden met 3D-model en GPS-besturing

Waarom: Onzekerheden voorkomen door informatie in het 3D-model toe te voegen.

Door het toepassen van 3D kan vooraf bekende informatie al worden toegevoegd. In het 3D-model wordt het te graven profiel aangegeven, tevens kunnen de klic-melding en niet te graven gebieden worden weergegeven. Hierdoor heeft de machinist de controle over de positie van de machine, in het te graven profiel. 
 

Hoe: 3D-model wordt ingeladen in de graafmachine 

De machine bevat GPS-besturing waar het 3D-model wordt ingeladen, aan de hand van dit 3D-model wordt er ontgraven. Het 3D-model en lijnenbestand wordt uit de tekeningen gegenereerd, waarna het wordt omgezet naar machinebesturingsbestanden en ingeladen in de machine. In dit model zijn tevens de niet te betreden gebieden gemarkeerd. Een uitdaging hierbij: in stedelijke gebieden is de ontvangst van het GPS-signaal slecht waardoor ontgraven op GPS nauwelijks mogelijk is. Er wordt hiervoor naar diverse oplossingen gezocht.  
 

Wat: Minder arbeidsintensief en faalkosten reductie 

Om op deze manier te werken heb je verschillende benodigdheden nodig: 

  • de software om een 3D-model te maken en deze bestanden om te zetten naar het juiste bestandsformaat voor de machinebesturing; 
  • de benodigde apparatuur voor het op de machine plaatsen.  
     

Resultaat: Nauwkeurig ontgraven en kosten besparen 

Er wordt nauwkeuriger ontgraven, het is kostenbesparend in arbeid want de maatvoerder en grondwerker zijn minder nodig en daarnaast nemen de faalkosten af. Gegevens zoals waar de kabels en leidingen liggen, hoogte en profiel van het te maken werk zijn direct inzichtelijk. Dit vermindert de kabel- en leidingschades. 
 

Meer informatie?   

Wil je meer weten over deze specifieke BIM-bite? Neem dan contact op met Marien van Rodijnen (Marien.vanRodijnen@verboonmaasland.nl), Landmeter / Tekenaar bij Verboon Maasland 
  
 

Over BIM Gemeenten en BIM-bites     

Het doel van het programma BIM Gemeenten is BIM-ontwikkelingen aan te laten sluiten bij de behoefte van gemeenten en marktpartijen. Zo moet informatie over objecten en areaal actueel, betrouwbaar en compleet (ABC) zijn. Door samen te werken moeten nieuwe werkwijzen en tools ontstaan en in gebruik genomen worden.   
 
Het doel van de BIM-bites is het inzichtelijk maken van gedane praktijktoepassingen van BIM.
 

Meer weten?  

Bekijk hier meer BIM-bites 
  
© BIM-bites zijn een co-creatie en initiatief van: 

 

Terug naar 'Praktijk'
Submenu openen

Nauwkeurig uitvoeren grondwerkzaamheden met 3D-model en GPS-besturing

No data found
Scroll naar boven