Richtlijn Boomveiligheidsregistratie - CROW

Deze richtlijn biedt de boomeigenaar een overzicht van de te registreren kenmerken over bomen vanwege de ‘zorgplicht’ die elke boomeigenaar heeft.

Hiermee beoogt deze richtlijn een bijdrage te leveren aan de beheersing van de veiligheidsrisico’s die bomen kunnen veroorzaken, voor zover dat binnen de mogelijkheid en verantwoordelijkheid van de boomeigenaar valt. Het is niet mogelijk om veiligheid te garanderen: dit wordt ook niet vereist vanuit de wet. Wel kan het juiste proces, met onder meer periodieke controles, uitvoering van veiligheidsmaatregelen en regulier onderhoud aan bomen, de risico’s op ongevallen en materiële schade beperken. Het boomveiligheidsbeleid van een organisatie moet daarom zorgen voor het beperken van risico’s, anders gezegd zorgen voor ‘risicomanagement’ of ‘risicobeheersing’.

Daarnaast biedt deze richtlijn ondersteuning bij de volgende taken van de boomeigenaar:

  • Verstrekken van een eenduidige opdracht voor een boomveiligheidscontrole.
  • Verzamelen van gegevens voor de planning van de veiligheidsmaatregelen.
  • Opbouwen van een dossier met de noodzakelijke informatie voor verzekeraar en jurist om de aansprakelijkheid van de boomeigenaar in het geval van schadeclaims te beoordelen.
  • Zeker stellen van de uitwisselbaarheid van digitale gegevens in de opdrachtverlening
  • Opstellen van een boomveiligheidsbeleid; hiervoor zijn in de bijlagen aanbevelingen en aandachtspunten opgenomen, evenals een overzicht van de relevante aspecten uit wet- en regelgeving.

Het begrip ‘boomveiligheid’ wordt in deze richtlijn beschouwd als de aanduiding voor de veiligheid van personen, objecten en goederen in de nabijheid van een boom.

De Richtlijn Boomveiligheidsregistratie is onderdeel van de CROW Kennismodule Bomen. Een abonnement op deze kennismodule is benodigd voor het inzien van de factsheets.

Lees meer over Boomveiligheid op de website van CROW.

Terug naar 'Praktijk'
Submenu openen

Richtlijn Boomveiligheidsregistratie - CROW

No data found
Scroll naar boven