Risicogestuurd beheer en onderhoud van waterkeringen

In opdracht van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is de Handreiking Risicogestuurd beheer en onderhoud van waterkeringen ontwikkeld. Deze Handreiking is bedoeld om waterschappen te helpen bij het praktisch inrichten van risicogestuurd Beheer en Onderhoud van primaire én regionale waterkeringen.

Met deze risicogestuurde aanpak hebben waterschappen naast continu inzicht in de feitelijke toestand van de waterkering, de mogelijkheid maatregelen toe te passen die voorzien in een meerjarig kosteneffectieve risicobeheersing. Daarmee voldoen de waterkeringen efficiënt en toekomstvast aan de veiligheidseisen en geeft een beheerder continue aantoonbaar adequaat invulling aan de Zorgplicht.

Waterschappen kunnen met deze onderhavige Handreiking hun beheerorganisatie verder professionaliseren en daarmee continue aantoonbaar voldoen aan de veiligheidsnormen van waterkeringen voortkomend vanuit de Zorgplicht. 

De Handreiking beschrijft middels een helder stappenplan de wijze waarop invulling gegeven kan worden aan risicogestuurd beheer en onderhoud. 
Risicogestuurd beheer en onderhoud geeft de waterkeringbeheerder de volgende resultaten:
• Een inzichtelijk beheerproces;
• Herleidbare onderbouwing van de onderhoudsmaatregelen;
• Mogelijkheid om te sturen op prestaties en risico’s; 
• Inzicht in de prestaties van het areaal;
• Inzicht in de risico’s die de prestaties bedreigen;
• Onderhoud uitvoeren op basis van normdifferentiatie;
• Mogelijkheid om prestatie, risico en kosten tegen elkaar af te wegen;
• Inzicht in effecten van de uitgevoerde onderhoudsmaatregelen;
• Goede start voor een continu verbeterproces

Document

Download hier de Handreiking

Terug naar 'Praktijk'
Submenu openen

Risicogestuurd beheer en onderhoud van waterkeringen

No data found
Scroll naar boven