SSK - Rekenmodel

Bij de Standaardsystematiek voor kostenramingen (SSK) van CROW wordt gratis een rekenmodel in Excel beschikbaar gesteld. De spreadsheet ondersteunt het maken van kostenramingen overeenkomstig de SSK. Het rekenmodel is te gebruiken voor zowel een eenvoudig, klein project als gecompliceerde, grote projecten.

De SSK is afgestemd op de UAV-GC en RISMAN (Risicomanagement). Ook in een bouwwerkinformatiemodel (BIM) kan met de SSK worden gewerkt.

De SSK is daarnaast toepasbaar in de uitvoeringsfase, waarbij de raming van een RAW-bestek desgewenst in het SSK-rekenmodel kan worden geïntegreerd. Let er dan wel op dat er geen kosten (bijvoorbeeld ‘engineering’ of ‘overige bijkomende kosten' of risicoreserveringen) zijn ‘verstopt’ in de bouwkosten. Het is zaak de RAW-raming goed te analyseren en zo nodig op te knippen. De SSK is ook goed toepasbaar in de beheer- en onderhoudfase van een bouwwerk.
 

Hiërarchie

SSK kan worden gebruikt door opdrachtgevende en opdrachtnemende partijen voor ramingen van onder andere:

  • boven- en ondergrondse infrastructuur
  • utiliteitswerken
  • waterbouwkundige werken
  • kunstwerken
  • kabels en leidingen
  • bijbehorende installatiewerken

De systematiek is toe te passen vanaf de vroegste projectfase tot het einde van de levensduur van gerealiseerde bouwwerken. 
 

Uitvoeren

Benodigdheden

  • SSK - rekenmodel

No data found
Scroll naar boven