Snellere besluitvorming dankzij 3D areaalgegevens

Hoe ga je als gemeente om met de steeds meer toenemende digitalisering bij ruimtelijke vraagstukken? Met BIM (Bouwwerk Informatie Management) wordt steeds slimmer omgegaan met de openbare ruimte. Een aantal grotere gemeenten en provincies heeft de eerste ervaringen met BIM opgedaan. Ze delen kennis en ervaring met elkaar en stimuleren andere gemeenten om ook met BIM aan de slag te gaan.

Gemeente Arnhem zocht met softwareleverancier Geodan uit hoe de informatievoorziening bij projectmanagement verbeterd kan worden en startte een pilot met areaalgegevens in 3D. 

De gemeente zette als test 2 projectvoorbeelden in een 3D Canvas, een verzameling van gegevens van open data, aangevuld met eigen beheer data. Het idee is om het canvas in verschillende projecten toe te passen, waardoor er steeds meer details aan het canvas toegevoegd worden. Door concrete voorbeelden zag de business in dat het canvas bijdraagt aan een betere informatievoorziening. Hiermee ontstond onder andere meer eigenaarschap bij de business. 

Vervolgens is een stuurgroep opgesteld met verschillende besluitvormers vanuit de hele organisatie, met als doel een verdere uitrol van het 3D Canvas binnen de organisatie. Er moest onder anderen draagvlak gecreëerd worden bij ontwerpers, die in sommige gevallen toch maar even nieuwe kennis op moesten doen. Omdat het 3D canvas zijn nut had bewezen vormde het creëren van draagvlak geen probleem. Daarnaast kreeg de gemeente akkoord om het traject zonder wettelijke aanbesteding uit te voeren.

Het gehele projectteam was er unaniem over eens dat als het 3D Canvas er eerder was geweest, het besluit over meerdere ruimtelijke projecten sneller en beter had gekund.   

Gemeente Arnhem ziet de volgende voordelen:
Het Canvas:

 • draagt bij aan een betere beeldvorming en beleving, wat zowel intern als extern leidt tot snellere en betere besluitvorming.  
 • ondersteunt bij het opstellen van een integrale meerjarige onderhoudsplanning, doordat de werkelijke situatie, eigen beheerdata, en open data met elkaar vergeleken kunnen worden.  
 • draagt bij aan de implementatie van de Omgevingswet; door een presentatie van vergunningen en het omgevingsplan in 3D kunnen initiatiefnemers een kwalitatief beter plan indienen. 
 • maakt verschillende Smartcity-toepassingen mogelijk, zoals betere verkeersdoorstroming en waterlastvisualisatie en -simulatie, maar wellicht ook toekomstige toepassingen binnen andere domeinen. 
 • leidt tot een andere blik op de informatievoorziening, waardoor je je eigen informatie met een kritischere blik kunt bekijken. 
 • helpt om de gemeente te profileren richting andere gemeenten en hogescholen als interessante kennispartner, werkgever of stageplek.
De volgende elementen waren van belang voor een succesvolle implementatie:  
 • enthousiaste initiatiefnemers voor het ontwikkelen van het Canvas 
 • toegevoegde waarde inzichtelijk maken voor verschillende afdelingen en projectteams: vastgoed, gebiedsrealisatie, GIS-registratie, Omgevingswet en Smartcity. 
 • een intensieve samenwerking met een softwareleverancier, in dit geval Geodan 
 • geschikte testprojecten   
 • investeringsbudget voor de ontwikkeling van een 3D Canvas 
 • toepassingsbudget: de kosten van het implementatietraject van het 3D Canvas was 115K
 • per project is 10.000-15.000 euro nodig. Voor een project boven de 1 miljoen euro komt dit neer op 1 á 1,5 procent.  


Meer informatie

Wil je meer weten over dit traject? Neem dan contact op met Alex Kramer, senior adviseur informatiemanagement bij Gemeente Arnhem via alex.Kramer@arnhem.nl


Over BIM Gemeenten

Het doel van het CROW-project BIM Gemeenten is BIM-ontwikkelingen aan te laten sluiten bij de behoefte van gemeenten en marktpartijen. Zo moet informatie over objecten en areaal actueel, betrouwbaar en compleet (ABC) zijn. Door samen te werken moeten nieuwe tools en werkwijzen ontstaan en in gebruik genomen worden.
 

Meer weten?  

Bekijk hier meer BIM-bites 
  
© BIM-bites zijn een co-creatie en initiatief van: 

 

Terug naar 'Praktijk'
Submenu openen

Snellere besluitvorming dankzij 3D areaalgegevens

No data found
Scroll naar boven