Strategisch Assetmanagement Plan Rijnland

Sinds 2011 werkt Rijnland volgens de principes van Assetmanagement (AM) voor het uitvoeren van de kerntaken.

Vanaf 2014 zijn er werkgroepen opgetuigd die actief werken met assetmanagement. Kort gezegd betekent assetmanagement dat we bij het werk, zowel in exploitatie als in investeringstermen steeds kijken naar “nut en noodzaak” van assets, onze bedrijfsmiddelen.

Medio 2021 is het strategisch assetmanagementplan (SAMP) vastgesteld. Het SAMP geeft voor de komende jaren de kaders aan. Het biedt bouwstenen voor waterbeheer. Het verbindt bedrijfswaarden, ambities, rollen en bevoegdheden tot een logisch geheel.

De keuzes die we maken op strategisch, tactisch en operationeel niveau zijn zichtbaar en herleidbaar. Het draagt bij aan het aantoonbaar en transparant invullen van de zorgplicht van Rijnland. Dit leidt tot concrete maatregelen voor alle objecten die in beheer zijn bij Rijnland. Het SAMP is voor iedereen die direct of indirect betrokken is bij de primaire (beheer) taken die Rijnland uitvoert in de waterketen en het watersysteem.

 

Download hier de SAMP van Rijnland (5MB)

Terug naar 'Praktijk'
Submenu openen

Strategisch Assetmanagement Plan Rijnland

No data found
Scroll naar boven