Strategische assetmanagementplan Rotterdam

De wereld om ons heen verandert in snel tempo. Budgetten staan onder druk, gemeenten hebben omgevingscommunicatie meer dan ooit hoog in het vaandel en de ontwikkelingen in het vakgebied beheer van de openbare ruimte volgen elkaar snel op. Het maken van de juiste keuzes in beheer en het transparant kunnen uitleggen daarvan wordt steeds belangrijker.

Veel bedrijven en organisaties die zich bezighouden met beheer en onderhoud,ook decentrale overheden als gemeenten en provincies, stappen daarom over op ‘assetmanagement’. Hierbij wordt het beheer van de openbare ruimte programmatisch en risicogestuurd aangepakt in een langetermijnperspectief. Deze opmars vindt niet alleen plaats in Nederland, maar is ook internationaal te zien.

Dit strategisch assetmanagementplan geeft voor de komende jaren de kaders aan voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in Rotterdam. Deze kaders zijn of worden doorvertaald in afzonderlijke assetmanagementplannen met concrete maatregelen. Zo zijn er aparte plannen voor het beheer van de Rotterdamse wegen, de beeldende kunst en monumenten, de openbare verlichting, het groen, de ondergrond
enzovoort. De doorvertaling van de strategie in assetmanagementplannen voor het beheer van de parkeervoorzieningen en inzamelmiddelen volgt.

Document

Bekijk hier het Strategisch assetmanagementplan Rotterdam

Terug naar 'Praktijk'
Submenu openen

Strategische assetmanagementplan Rotterdam

No data found
Scroll naar boven