Wegbeheer inspectiesoftware

Het inspecteren van wegen kan worden ondersteund door inspectiesoftware. De schadebeelden worden dan meteen digitaal verwerkt. Na terugkomst worden de data in het beheersysteem ingelezen, al dan niet via een SUF-bestand (Standaard UitwisselingsFormaat van CROW).

Het gebruik van inspectiesoftware voorkomt dat informatie moet worden overgetypt. Dit verkleint de kans op fouten. Afhankelijk van het softwarepakket kunnen onder meer aanvullende opmerkingen worden geplaatst, ontbrekende gegevens worden toegevoegd en correcties worden aangebracht in de basisgegevens.

Er zijn meerdere aanbieders van inspectiesoftware op de markt. Vraag wegbeheerders van andere organisaties naar hun ervaringen, wanneer u op zoek bent naar een geschikt pakket. Zorg ervoor dat de software kan werken met het Standaard UitwisselingsFormaat (SUF-WEG) van CROW.
 

Hiërarchie

Inspectiesoftware wordt toegepast op globale visuele inspecties van verhardingen.
 

Uitvoeren

Benodigdheden
  • Inspectiesoftware

Terug naar 'Praktijk'
Submenu openen

Wegbeheer inspectiesoftware

No data found
Scroll naar boven